Implementatiebesluit kapitaalbuffers 2020 - Consultatiereactie NVB

De NVB geeft hierbij haar reactie op de consultatie van het ministerie van financiën over de implementatie van het Europese Bankenpakket in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). De banken vinden dat dit op een juridisch juiste wijze gebeurt. Het gaat hier om complexe wetgeving. Zij pleiten er dan ook voor om een goed overzicht van alle wijzigingen beschikbaar te maken. Zij roepen de toezichthouders op om voorafgaand aan de inwerkingtreding nader in overleg te gaan.