Homologatie onderhands akkoord ter voorkoming faillissement; consultatiereactie wet (04-12-2017)