Gevolgen hypothekenrichtlijn voor private beleggers; brief aan minister Dijsselbloem (24-06-2016)

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft in een brief aan minister Dijsselbloem haar zorgen geuit over de gevolgen van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn voor de financiering van private beleggers.

De wetgever heeft er bij de implementatie voor gekozen om de bescherming die voortvloeit uit de richtlijn niet te beperken tot consumenten die een woning kopen voor eigen bewoning. Ook private beleggers die als consument handelen bij de aankoop van een woning kunnen onder de hypotheeknormen vallen. Deze ruime toepassing van de hypotheekregels vormt een potentieel probleem voor de financiering van private beleggers omdat onduidelijk is welke private beleggers als consument moeten worden aangemerkt. Gezien het belang van private beleggers voor een goed functionerende huurmarkt vragen banken de minister om de effecten van de invoering van de richtlijn voor deze groep op korte termijn samen met de banken te evalueren.