Europees macro-prudentiëel raamwerk; consultatiereactie (27-10-2016)

De NVB heeft aanvullend op de reactie van de European Banking Federation gereageerd op de consultatie van de Europese Commissie over het Europese macro-prudentiële raamwerk. Deze reactie kijkt met name naar de Systemic Risk Buffer en hoe er betere coördinatie kan plaatsvinden op Europees niveau.