ESMA’s consultatie paper over de passendheidstoets bij Execution Only dienstverlening; reactie NVB

NVB reageert op ESMA consultatiepaper over de passendheidstoets

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft gereageerd op ESMA’s consultatie paper over de passendheidstoets bij Execution Only dienstverlening. De richtlijnen zijn volgens banken in bepaalde gevallen een welkome, maar in veel gevallen een niet noodzakelijke toevoeging op reeds bestaande vereisten. We merken dat ESMA met de richtlijnen soms verder lijkt te gaan dan waartoe zij wettelijke bevoegd is.

We roepen ESMA en lokale toezichthouders op om bevindingen van de Common Supervisory Action on Appropriateness breed te delen met de markt, omdat alleen dan goed ingeschat kan worden of de voorgestelde toevoegingen door ESMA absoluut noodzakelijk zijn.

In onze reactie gaan we per richtlijn uitgebreid in op onze overwegingen.

Zie ook:
ESMA consults on appropriateness and execution-only under MIFID II