EBA draft Guidelines on sound remuneration policies; Consultation Response (05-06-2015)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft 4 juni 2015 een reactie gestuurd op de openbare consultatie van de European Banking Authority (EBA) ten aanzien van ontwerprichtlijnen voor de uitvoering van beloningsbeleid. De EBA heeft deze richtlijnen opgesteld om goede uitvoering te borgen van het beloningsbeleid dat voortvloeit uit CRD IV (Capital Requirements Directive) en aanvullende details te regelen. De NVB sluit zich met haar reactie aan bij de reactie die de European Banking Federation (EBF) - waarbij de NVB is aangesloten - heeft gegeven. In aanvulling hierop wijst de NVB in haar reactie op een aantal juridische en technische aspecten die de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de richtlijnen zouden kunnen vergroten.