Consultatiereactie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Reactie NVB consultatie wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie