Consultatiereactie NVB op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

In onderstaande reactie op de consultatie van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 gaat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in op een viertal onderwerpen. Zo worden er opmerkingen gemaakt bij de meldplicht van deelnemingen, nieuwe regels op het gebied van geautomatiseerd advies en het aanbieden van eurobetaalrekeningen in Caribisch Nederland. Daarnaast verwelkomt de NVB het schrappen van de verplichte kennis- en ervaringstoets voor ophoging van de hypotheek voor verduurzaming tot maximaal EUR 25.000,-. Met deze wijziging worden de drempels voor woningeigenaren om te verduurzamen verlaagd.

Lees hier de reactie op de consultatie.