Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 - Reactie NVB

NVB zet in op effectievere indicator witwassen in hoogrisicolanden

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij dat de ‘objectieve indicator’ voor hoogrisicolanden wordt geschrapt en hopelijk vervangen door indicator die banken in staat stelt witwasrisico’s gerichter op te sporen. Dit stelt de NVB in haar reactie in consultatie op het concept Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2019.

De huidige indicator verplicht financiële dienstverleners om alle transacties, waaronder miljoenen pin- en creditcardtransacties van Nederlandse toeristen in Sri Lanka, Tunesië en andere landen op de speciale EU-lijst als vermoedelijke witwastransacties te melden. Deze benadering is niet effectief.

Voor de banken is het van belang dat zij hun expertise en capaciteit kunnen richten op serieuze witwasrisico’s. Randvoorwaarde hiervoor is dat de nieuwe, ‘subjectieve’ indicator daadwerkelijk op een risicogebaseerde manier zal worden ingevuld.  De NVB is graag bereid om haar inbreng te leveren voor de FIU guidance die nog wordt opgesteld om zo te komen tot een werkbare en effectieve invulling van deze indicator.

Download de consultatiereactie