Consultatie wetsvoorstel meldingsplicht financiële constructies (DAC 6); reactie NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft gereageerd op de consultatie van het ministerie van Financiën over de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

De richtlijn ontmoedigt het gebruik van internationale fiscaal agressieve constructies door het invoeren van een meldingsplicht voor intermediairs. Daarnaast moeten de maatregelen de controletaak van de belastingdienst vergemakkelijken door een beter inzicht te verschaffen in de aard en de aantallen van internationale fiscaal agressieve constructies. De NVB wijst er op dat uit de impactanalyse van de Europese Commissie bij deze richtlijn blijkt dat minder dan 10% van de intermediairs die genoemd zijn in de Panama Papers in de EU zijn gevestigd. Intermediairs buiten de EU worden niet geraakt door deze richtlijn.