Consultatie voorgenomen wijziging besluit ivm bedrag ineens, RVU en verlofsparen - Reactie NVB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel gedaan om de wet zodanig te wijzigen, dat het voor iedereen die een pensioen heeft opgebouwd mogelijk wordt, om een gedeelte van het pensioen ineens op te nemen. Ook wordt de pensioenopbouw en opname daarvan flexibeler. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat hier positief tegenover maar heeft enkele kritische opmerkingen over de uitwerking van het voorstel. Door enkele voorgenomen keuzes zullen banken en andere uitvoerders hoge kosten moeten maken om hun processen aan te passen zonder dat de consument daar werkelijk voordeel van heeft.