Consultatie Implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 - reactie NVB

In reactie op de consultatie van het ministerie van Financiën op het implementatiebesluit kapitaalvereisten 2020 herhaalt de NVB haar verzoek om de Wet op het financieel toezicht meer inzichtelijk te maken. Daarnaast verzoeken wij oog te houden voor de administratieve lastendruk en banken niet onnodig te belasten met het verstrekken van gegevens waarover de toezichthouders reeds beschikken.