Consultatie DNB leidraad Wwft en Sw - reactie NVB

Hierbij gaat reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de consultatieversie van de vernieuwde Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw).

De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk. Banken spelen daarin, gezien hun maatschappelijke rol en (informatie)positie, een cruciale rol. Een efficiƫnte en effectieve wet is daarbij essentieel. Ook een goede Leidraad van de Toezichthouder DNB is daarbij van groot belang. Vandaar dat de NVB met de nodige nauwkeurigheid en gedetailleerdheid op het concept heeft gereageerd. In de kern ziet de NVB graag een nadere duiding wil over een aantal onderwerpen, waaronder afgeleide identificatie, periodieke actualisatie en review, de UBO en doel van de zakelijke relatie.