Breed moratorium; consultatiereactie ontwerpbesluit (12-07-2016)

De Nederlandse Vereniging van Banken vindt het bieden van hulp aan natuurlijke personen met problematische schulden van groot belang. Vanuit die gedachte zet de NVB een aantal kanttekeningen bij de uitwerking van het ontwerpbesluit van het kabinet voor een zogenoemd breed moratorium. In de huidige vorm is de effectiviteit van het voorstel in de praktijk beperkt doordat het slechts betrekking heeft op een zeer kleine groep schuldenaren, terwijl de impact op schuldeisers groot is.

Daarbij geldt voor banken specifiek dat zij op basis van het huidige voorstel grote organisatorische en systeemtechnische wijzigingen moeten doorvoeren. De NVB vraagt zich daarom af of schuldenaar en schuldeiser niet beter af zijn met maatwerkoplossingen.

Naast bovenstaande bezwaren wijst de NVB in haar consultatiereactie op een aantal mogelijke consequenties voor schuldenaren die niet in het belang van de klant zijn. De NVB gaat daarom graag in gesprek met de staatssecretaris om te bezien op welke wijze deze doelgroep nog beter kan worden geholpen.