Begrotingssystematiek toezichthouders; reactie NVB (23-02-2017)

Op 23 februari 2017 vond bij het ministerie van Financiën een stakeholderbijeenkomst plaats over de bekostiging van het toezicht op de banken. Op verzoek van het ministerie heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een document opgesteld met daarin de volgens haar belangrijkste verbeterpunten.

NVB pleit voor meer transparantie in de toezichtkosten

De NVB pleit hierin onder meer voor duidelijkheid over de (totale) kosten van het toezicht op de Nederlandse banken. Alleen op basis van deze informatie kan volgens haar een zinvolle discussie worden gevoerd over de toekomstige effectiviteit van het toezicht en het prijskaartje dat daar bij hoort.