ATAD 2, NVB reactie op consultatie

Op 29 mei 2017 is de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking tot wijziging van de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking wat betreft hybridemismatches met derde staten (hierna: ATAD2) aangenomen. De NVB heeft gereageerd op het concept wetsvoorstel.

NVB reactie op consultatiedocument ATAD 2