Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG); Consultatiereactie Uitvoeringswet (20-01-2017)