AFM consultatiedocument ‘Principes voor de keuzeomgeving’; reactie NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil graag in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten over de wijze waarop inzichten rond consumentenkeuzes kunnen bijdragen aan de verbetering van de (online)keuzeomgeving voor consumenten. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken in haar reactie op het consultatiedocument ‘Principes voor de keuzeomgeving’. De Nederlandse banken kunnen zich in beginsel vinden in de algemene uitgangspunten uit dit document. Tegelijkertijd roept het document de nodige vragen op rond de toepassing van dergelijke principes in de financiële sector. Zo is bijvoorbeeld onvoldoende duidelijk welke wettelijke vereisten de AFM met deze principes nader wil invullen en bestaat er een spanningsveld tussen de principes en privacywetgeving.