Brexit - Vraag en antwoord voor ondernemers: u en uw transacties

Ja. Het IBAN is een wereldwijde ISO-standaard voor rekeningnummers die niet wijzigt als gevolg van Brexit. Voor SEPA-betalingen (dat zijn overschrijvingen in euro en incasso’s in euro) moeten zowel de betaler als de ontvanger een IBAN-betaalrekening in euro’s hebben. Als u geld wilt overmaken naar een Brits IBAN (in Britse ponden), dan zult u te maken krijgen met valutawisselkosten (uw euro’s moeten immers worden omgewisseld naar Britse ponden), net zoals nu al het geval is.

De Brexit zelf zal geen invloed hebben op het verlenen van krediet voor handelsactiviteiten met het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van de economische gevolgen van de Brexit (koersverhouding euro-pond, waardebepaling onderpand en andere risicofactoren) kunnen de voorwaarden voor kredietverstrekking echter wel veranderen. Neem daarvoor contact op met uw bank.

Misschien. De meeste sectoren hebben de risico’s van Brexit in kaart gebracht. Gaat u na wat dit voor uw specifieke bedrijf betekent als er bijvoorbeeld rijen bij de douane ontstaan of de invoertarieven van uw productiemiddelen stijgen. Bespreek de eventuele extra behoefte aan kredietruimte tijdig met uw bank.

Ja, u loopt wisselkoersrisico op transacties met het Verenigd Koninkrijk. Dit is overigens niets nieuws, want het Verenigd Koninkrijk heeft nu ook al een eigen munt. Economen verwachten wel dat gezien de onzekerheid rond de Brexit er grotere valutaschommelingen zullen zijn in de wisselkoers tussen het Britse pond en de euro.

Ja, op de manier zoals dat nu ook al kan. Er bestaan verschillende producten om valutarisico’s af te dekken. Gaat het om bestaande contracten? Bespreek de mogelijkheden met uw bank en bekijk welk financieel product het best past bij uw bedrijf. Bij nog af te sluiten contracten kunt u al rekening houden met valutarisico’s. Bespreek de mogelijkheden met uw bank. 

Ja. Uw bank gaat graag het gesprek aan over de impact die de Brexit kan hebben op uw bedrijf. We adviseren om een checklist van uw bank in te vullen of de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid. Hiermee brengt u de gevolgen in kaart van de Brexit op uw import en export, de link met het Verenigd Koninkrijk in de waardeketen van uw product, doet u een check op het Brexit-proof zijn van contracten en bekijkt u of uw bedrijf gevoelig is voor valutaschommelingen van het Britse pond.

Het Britse pond is nu een wettig betaalmiddel en dat verandert niet na een Brexit. U kunt ze dus na Brexit gewoon blijven gebruiken. Of u uw ponden wilt inwisselen in euro’s of andere valuta, hangt af van uw eigen inschatting van de waarde-ontwikkeling van de pond.  

U kunt uw GBP-rekening (in Britse ponden) na een no deal Brexit in principe gewoon aanhouden en gebruiken. Wel adviseren wij u om bij uw bank te informeren of de productvoorwaarden voor uw GBP-rekening wijzigen.

In principe niet. Ook na een no deal Brexit blijft het Verenigd Koninkrijk voldoen aan de in Groot Brittannië geldende Europese wetgeving op het vlak van betalingsverkeer. Die schrijft onder andere voor dat grensoverschrijdende eurobetalingen binnen het SEPA-gebied niet duurder mogen zijn dan die voor nationale eurobetalingen.

Nee, want ook na een no deal Brexit blijft het Verenigd Koninkrijk voldoen aan de in de Britse wetgeving geïmplementeerde herziene Europese richtlijn betaaldiensten (PSD2). Die schrijft voor hoe lang de verwerkingstijd van transacties mag zijn. Zo is de maximaal toegestane  verwerkingsperiode voor de Europese overschrijving één dag. Voor de verwerking van op papier aangeleverde opdrachten mag deze termijn met 1 dag verlengd worden.

Ja, dat blijft mogelijk. Informeer bij uw Britse bank als u daarover nog verdere vragen heeft.

Deze website beoogt de meest gestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, laat ons dat weten. Wij zorgen voor een geregelde update van de meest gestelde vragen.