Brexit - Vraag en antwoord voor ondernemers: u en uw handelsrelaties

De banken hebben zich voorbereid op een no deal Brexit en willen de dienstverlening zonder onderbrekingen laten voortgaan bij een no deal Brexit. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben maatregelen afgekondigd die dit ondersteunen. Uw eigen bank kan u hierover verder inlichten.

De Nederlandse economie heeft nauwe handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Na Duitsland is het Verenigd Koninkrijk de tweede EU-handelspartner van Nederland. Met de no deal Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en uit de douane-unie. Dan kunt u te maken krijgen met invoerheffingen (alleen op goederen). Op douaneprocedures zoals grenscontroles, invoervergunningen, en uitvoeraangifte. U kunt ook te maken krijgen met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid  of milieu. Dit betreft niet alleen uw toeleveranciers en afnemers, maar het kan ook gevolgen hebben voor andere bedrijven die een rol spelen in uw waardeketen. VNO-NCW/MBK Nederland en/of uw productschap en sectorvertegenwoordiging hebben meer informatie.

Ja, maar dat kan gevolgen voor u hebben. Bij een no deal Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en uit de douane-unie. Het Verenigd Koninkrijk wordt een ‘derde land’, zoals bijna elk ander land buiten de EU (denk aan de VS, Brazilië, China etc.). Douane-aangiften, importtarieven en specifieke productvereisten worden dus onderdeel van uw invoer uit of uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Ja, maar dat kan gevolgen voor u hebben. Bij een no deal Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt en uit de douane-unie. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan een ‘derde land’, waarvoor bepaalde minder gunstige afspraken gelden voor de handel, bijvoorbeeld WTO-regels. U kunt te maken krijgen met invoerheffingen (alleen op goederen) en met douaneprocedures, zoals grenscontroles, invoervergunningen en uitvoeraangifte.

Deze website beoogt de meest gestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, laat ons dat weten. Wij zorgen voor een geregelde update van de meest gestelde vragen.