Brexit - Vraag en antwoord: u en uw bank

Voor particuliere rekeninghouders van een Nederlandse bank verandert er in principe niets. Uw bank heeft zich voorbereid op een Brexit. In overleg met de toezichthouders zal de bank veranderingen doorvoeren om de dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen continueren. Als er iets verandert, wordt u hierover door uw bank geïnformeerd. Ook kunt u de informatie op de website van uw bank raadplegen.

Uw bank zal uw gegevens als dit voor de dienstverlening nodig is, blijven uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk. Maar: na een no deal Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een ‘derde land’ (=geen EU-land). Persoonsgegevens worden dan niet meer uitgewisseld volgens het regime dat geldt tussen de EU-lidstaten. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= Europese privacywetgeving) bestaan er verschillende mogelijkheden om data te blijven uitwisselen met derde landen, waarbij de persoonsgegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau behouden.

U kunt nog gewoon pinnen in winkels en geld opnemen in het Verenigd Koninkrijk. Winkeliers mogen ook na de Brexit geen extra kosten voor pinnen in rekening brengen.

Deze website beoogt de meest gestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, laat ons dat weten. Wij zorgen voor een geregelde update van de meest gestelde vragen.