Brexit - Vraag & antwoord voor ondernemers: u en uw bank

Uw eigen bank heeft informatie over de gevolgen van Brexit en kan met u het gesprek aangaan. Deze website bevat verschillende doorverwijzingen naar nuttige Brexit-informatie; zowel van banken als van de overheid.

Dat hangt van de bank zelf af. Informeer gerust bij uw bank als u hier vragen over heeft.

De banken hebben zich voorbereid op een no deal Brexit en willen de dienstverlening zonder onderbrekingen laten voortgaan bij een no deal De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben maatregelen afgekondigd die dit ondersteunen. Uw eigen bank kan hierover verder inlichten.

Uw bank zal uw gegevens als dit voor de dienstverlening nodig is, blijven uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk. Maar: na een no deal Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een ‘derde land’ (=geen EU-land). Persoonsgegevens worden dan niet meer uitgewisseld volgens het regime dat geldt tussen de EU-lidstaten. Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= Europese privacywetgeving) bestaan er verschillende mogelijkheden om data te blijven uitwisselen met derde landen, waarbij de persoonsgegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau behouden.

Als u verwacht in problemen te komen door de Brexit, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw bank. Uw bank denkt graag met u mee.

Deze website beoogt de meest gestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, laat ons dat weten. Wij zorgen voor een geregelde update van de meest gestelde vragen.