Brexit - Vraag & antwoord: bank en Brexit

Een no deal Brexit betekent dat Europese regels die veel activiteiten van Nederlandse banken in het Verenigd Koninkrijk reguleren, niet langer van toepassing zijn. Nederlandse banken verliezen hun ‘paspoortrechten’ en moeten apart toestemming vragen aan de Britse toezichthouder om in het Verenigd Koninkrijk actief te blijven.

In geval de uittredingsovereenkomst goedgekeurd wordt door zowel de Europese instituties als van Britse zijde, blijven vrijwel alle huidige regels tot eind december 2020 gelijk.  

Komt er geen overeenkomst (het no deal-scenario), dan worden de huidige Europese regels omgezet in Britse wetten die hetzelfde zijn als de huidige Europese regels – althans dat is nu het voornemen van de Britse regering. Voor grensoverschrijdende diensten zijn er in dat geval veel beperkingen, al zijn er wel enkele tijdelijke noodmaatregelen genomen om bijvoorbeeld clearing van derivaten in het Verenigd Koninkrijk mogelijk te houden, met als doel om de financiële stabiliteit niet in gevaar te brengen. In het Verenigd Koninkrijk geldt er dan voor banken met vooral zakelijke activiteiten een “Temporary Permission Regime”, waardoor ze in ieder geval tijdelijk als “third country branch” in het Verenigd Koninkrijk actief kunnen blijven.

Voor de toekomstige relatie is het de vraag in welke mate in de toekomst er afstemming zal zijn tussen Europese en Britse regels in geval van nieuwe wetgeving. Bij het toezicht en het maken van regels zal in de toekomst namelijk niet langer op dezelfde manier worden samengewerkt. Een nieuwe vorm van samenwerking tussen toezichthouders en beleidsmakers is noodzakelijk om financiële stabiliteit en eerlijke regels te garanderen. De verwachting is dat deze nieuwe relatie minder hecht zal zijn dan op dit moment nog het geval is. Voor Nederlandse banken betekent dit dat grensoverschrijdende activiteiten minder makkelijk en efficiënt zullen zijn.

De Britse regering garandeert in een no deal scenario dat alle EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen op het moment van een Brexit, mogen blijven. EU-burgers hebben onder het EU Settlement Scheme tot uiterlijk 31 december 2020 de tijd zich om zich aan te melden voor een Britse verblijfsvergunning. Het EU Settlement Scheme verschaft ruimte voor naaste familie om later aan te sluiten. Ook in een no deal scenario behouden EU-burgers en hun naaste familieleden grotendeels hun aanspraak op het Britse sociale stelsel en blijven professionele kwalificaties erkend. Echter, deze rechten blijven wel voorbehouden onder een zekere mate van reciprociteit.

Een nadere toelichting van de Britse beleidsstandpunten over de rechten van EU-burgers leest u hier. Ook de Nederlandse overheid publiceerde een Q&A over dit onderwerp.

In principe niet veel. Nederlandse banken met een vergunning van De Nederlandse Bank om in de EU diensten te verlenen aan EU-klanten, mogen dat blijven doen. De huidige regels in NL blijven van kracht. Mocht u vragen hebben over specifieke producten of diensten, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw bank.

Nederlandse banken hebben zich uitgebreid voorbereid op een no deal Brexit. Alle Europese banken met aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk hebben aan toezichthouders (de ECB, AFM en DNB) hun plannen en voorbereidingen moeten laten zien. Daarnaast is er in het Verenigd Koninkrijk een tijdelijke vergunningsregime (Temporary Permissions Regime) opgezet voor een overgangsperiode waaronder banken met vooral wholesale banking-activiteiten als bijkantoor actief kunnen blijven in het Verenigd Koninkrijk. Banken met retail-activiteiten aan consumenten hebben echter wel een volledige vergunning moeten aanvragen.

De impact is moeilijk te voorspellen. Banken zijn goed gekapitaliseerd en hebben in hun voorbereiding aan de toezichthouders laten zien dat ze klaar zijn voor een no deal Brexit. De belangrijkste impact zal voortkomen uit indirecte effecten; door een lagere groei van productie, handel en economie.

Voorlopig lijken alle banken met aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk daar actief te blijven.

Deze website beoogt de meest gestelde vragen te beantwoorden. Staat uw vraag hier niet bij, laat ons dat weten. Wij zorgen voor een geregelde update van de meest gestelde vragen.