BankenBrexit - updates

Overeenkomst EBA en Bank of England

21 maart 2019

De Europese bankenautoriteit (EBA) bereikt overeenkomst met Bank of England (BoE) over uitwisseling van informatie in voorbereiding op Brexit.

De EBA zal ook in het geval van een harde Brexit nauw blijven samenwerken met haar Britse tegenpartijen. In een gezamenlijk statement lieten de Prudential Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority en EBA gisteren (20 maart) weten een concept Memorandum van Overeenstemming te hebben opgesteld waarin zij zich committeren tot onderbroken informatiedeling en samenwerking op toezichtgebied.

Dit conceptmemorandum dient als standaard voor bilaterale memorandums tussen de nationale toezichthouders in de Europese Economische Gemeenschap en de Britse toezichthouders. Het document is gebaseerd op de al bestaande Memorandums van Overeenstemming tussen Europese toezichthouders en haar buiten-Europese tegenpartijen.

Lees meer:

Brexit en SEPA

11 maart 2019

Om gebruik te kunnen maken van de gestandaardiseerde SEPA overboeking en SEPA incasso voor eurobetalingen van de European Payment Coincil (EPC) moeten banken gevestigd zijn in een land dat deel uitmaakt van de SEPA zone. Die bestaat in de basis uit de Europese Unie (EU) en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Maar ook daarbuiten kunnen landen deelnemen aan de SEPA zone, als zij kunnen aantonen dat de op betalingsverkeer toepasselijke wetgeving in dat land gelijkwaardig is met die van de EU. Op die basis maakt bijvoorbeeld Andorra deel uit van SEPA.

Na een 'harde Brexit' zou het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 30 maart 2019 geen onderdeel meer van de EU of de EER zijn en dus ook niet van SEPA. Dat zou betekenen dat betalingsverkeer in euro van en naar het VK niet meer op basis van de SEPA overboeking en incasso zou kunnen plaatsvinden, wat mogelijk tot tragere en duurdere betalingen zou kunnen leiden. Namens de financiële sector van het VK heeft branchevereniging UK Finance daarom een aanvraag bij de EPC ingediend om onderdeel van SEPA te mogen blijven. Die aanvraag werd ondersteund met het vereiste bewijs van juridische gelijkwaardigheid en is op 7 maart 2019 goedgekeurd door de Board van de EPC. Daarmee is ook in geval van de harde Brexit een ongestoord euro betalingsverkeer tussen de EU en het VK gewaarborgd.

Buitenlandse Zaken komt met overzicht maatregelen en gevolgen no deal Brexit

27 februari 2019

Op 22 februari maakte minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een overzicht openbaar van de getroffen maatregelen en gevolgen bij een no deal Brexit. Dit document geeft een helder visueel overzicht van de maatregelen en gevolgen voor:

  • Burgers
  • Zorg
  • Grenscontroleprocedures
  • Logistiek en transport
  • Veiligheid en dataverkeer
  • Markttoegang en handel
  • Overige economische onderwerpen (waaronder de gevolgen en maatregelen voor financiële diensten)