Zachte lening van de overheid voor innovatieve ondernemingen: waarom en voor wie?

Corona
27 mei 2020
Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers zijn belangrijk voor de BV Nederland. Maar hoe komen zij de coronacrisis door? Ze kunnen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een Corona-OverbruggingsLening (COL) van de overheid aanvragen. Waarom deze steun aan deze specifieke groep ondernemers ? En hoe beoordelen de ROM’s de aanvragen? Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter – de ROM van de provincie Zuid-Holland - vertelt.

Investeerders en mogelijkheden zoeken voor innovatieve projecten - nog tot vlak voor de coronacrisis dagelijks werk voor InnovationQuarter. Mooi voorbeeld is RamLab, een fieldlab voor 3-D printing voor de maritieme sector, begint Rinke Zonneveld: “Zo’n innovatieve en complexe techniek in een wat conservatieve sector – dat was best een uitdaging. Maar de tijds- en kostenbesparing die het oplevert als gespecialiseerde schroeven uit de 3-D-printer rollen, die is natuurlijk enorm. Dat lukte met behulp van een groot consortium bedrijven en Havenbedrijf Rotterdam.”

Mooi, maar niet voor deze doelgroep

Nu, tijdens de coronacrisis, zijn de ROM’s verantwoordelijk voor de uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL)-regeling van de overheid. Zonneveld: “De COL kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de ROM’s en Techleap.nl. Want toen het kabinet begin maart kwam met het eerste coronacrisispakket voor bedrijven – waaronder de uitbreiding van bancaire garantieregelingen– zagen we dat die maatregelen, hoe mooi ook, niet helpen voor een deel van de doelgroep. Namelijk voor innovatieve ondernemingen die normaal niet of nauwelijks gebruikmaken van bancaire financiering maar voor hun groei afhankelijk zijn van investeerders. Dit gaat vaak om bedrijven met nauwelijks zekerheden die vaak cash-flow-negatief zijn. Voor die doelgroep is deze aanvullende COL bedoeld. Een lening als overbrugging voor de komende 9 maanden, ervan uitgaande dat er daarna weer nieuwe investeringsrondes mogelijk zijn of andere manieren om te overleven. We kozen niet voor een investeringsinstrument – de huidige markt levert onbekende risico’s op voor investeerders en een zekere ‘machts-disbalans’ die ongunstig zou kunnen uitpakken voor innovatieve bedrijven. De keuze viel op een zachte lening, tegen gunstige voorwaarden.”

Overbrugging

Zonneveld vervolgt: “80% van onze onderzochte doelgroep gaf immers aan te verwachten de komende maanden in financiële problemen te komen. Een hoog percentage, want het gaat om bedrijven met weinig vet op de botten, die leven van investeringsronde naar investeringsronde en die hard groeien, waardoor er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. Met de coronacrisis ontstond een acuut tekort. Veel bedrijven zijn ook voor hun sales afhankelijk van een internationaal netwerk van beursbezoeken en events, en dat valt nu weg."

Rinke Zonneveld

"Het kabinet stelt voor deze overbruggingslening in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar. De leningen variëren tussen de 50.000 en twee miljoen euro; boven de 250.000 euro moet er 25% cofinanciering zijn van aandeelhouders of andere investeerders. Er is een uniform rentetarief van 3%.”

Aanvragen

Per half mei is de regeling 2 weken van kracht. Via een portal zijn de aanvragen en verstrekkingen inzichtelijk. Zonneveld: “We hebben nu zo’n 1400 geslaagde aanvragen binnen, voor ruim 500 miljoen euro. Geslaagd betekent dat de aanvragen komen uit de beoogde doelgroep, en niet te hoog of te laag zijn. We verwachten ongeveer 50% van de aanvragen te kunnen honoreren. De eerste honoreringen vinden nu plaats. Op dit moment hebben landelijk nu zo’n 30 bedrijven het geld op hun rekening staan; vanaf nu zal het gaan om enkele tientallen honoreringen per dag.”  

Waarop worden de aanvragen getoetst? Zonneveld: “Allereerst op de gestelde COL-criteria en of de onderneming voldoet aan de ‘geest’ van de regeling. Tweede toets komt van onze investment managers. Die kijken natuurlijk naar cijfers, maar ook met een investeerdersoog naar de onderneming: is er straks kans op een gezonde toekomst? Het is niet zo dat bepaalde sectoren meer kans maken op een COL dan andere. Wel kunnen we stellen dat de meeste aanvragen – 35% nu – komen van soft techbedrijven. Maar ook hightechbedrijven vragen een COL aan. Zo’n 60% van de aanvragen betreft start-ups en 25% zijn scale-ups, maar ook innovatieve mkb-bedrijven. Er is geen toezicht vanuit de overheid op de verstrekking van de leningen. Dat maakt dat onze professionaliteit des te belangrijker is bij het maken van scherpe keuzes bij de aanvragen.”