Windenergie gefinancierd door particulieren en banken

01 mei 2020
In 2019 ging Windpark Krammer in bedrijf: 34 turbines op en rond de Zeeuwse Krammersluizen. Gefinancierd door particulieren én door vier banken, waarvan er twee – ASN Groenprojectenfonds en Rabobank (middels de inzet van Rabo Groenbank) – een aantrekkelijke groene financiering konden verstrekken via de Regeling groenprojecten, aldus Niels de Fijter van Windpark Krammer over dit project waarvan zowel de bouw als de financiering opmerkelijk vlot verliep.

"We noemen Krammer graag het grootste burgerinitiatief van Nederland", begint Niels de Fijter, financieel manager van Windpark Krammer: "Want het bijzondere is niet alleen de locatie: op en rond de Krammersluizen in de Philipsdam en Grevelingendam. Een uitgestrekte ruimte met relatief hoge windsnelheden, dus een fantastische plek voor een windpark. Bijzonder is ook dat het startkapitaal bijeen is gebracht door twee coöperaties met samen circa 5.000 leden – Deltawind en Zeeuwind. Een ander deel van de financiering (€ 10 miljoen) kwam er middels burgerparticipatie, door particulieren die niet alleen een goed rendement willen, maar ook iets goeds wilden doen met hun geld, dus beleggen in een innovatief en duurzaam project als dit. Dat is natuurlijk uniek. Het park levert overigens geen stroom aan particulieren, maar aan vier grote bedrijven waarmee wij een stroomcontract hebben."

Risico’s

Voor het overgrote deel van de financiering kwamen banken in beeld, aldus De Fijter. Wat zijn de knelpunten voor financiers in een project als dit? De Fijter: "Risico’s zijn dat de initiatiefnemers geen grote corporates met diepe zakken zijn, maar particulieren. En hoeveel sympathie daar ook voor is – ook bij banken – kunnen particulieren een eventuele tegenslag financieel (mede)opvangen, bijvoorbeeld vertraging in de bouw?"

Niels de Fijter

"Wat ook lastig was, is de lange bouwtijd van zo’n project, zeker gezien de complexe locatie. En de financiering gaat over een heel lange termijn: de inkomstenstroom voor een project als dit is de SDE+ – een overheidssubsidie voor duurzame energieprojecten. Die krijg je voor vijftien jaar en die tijd heb je ook nodig om de lening af te lossen. Ook goede wind-analyses van zo’n locatie zijn nodig: waait het op die plek wel hard genoeg? Op zulke vragen willen banken eerst antwoord krijgen voordat ze tot financiering overgaan."

Vlot

Vier banken tekenden voor circa 80% van de financieringsbehoefte, aldus De Fijter. "Twee banken – ING en SMBC – verstrekten een gewone lening. Twee banken – ASN Groenprojectenfonds en Rabobank (in samenwerking met Rabo Groenbank) – verstrekten een ‘groene lening’, met een korting op de rente. Daarvoor is het nodig dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogeheten ‘groenverklaring’ afgeeft aan je project. Die aanvraag zelf gaat via de bank en die nemen je eigenlijk heel veel werk uit handen. Vanuit het project hebben we goed en constructief kunnen schakelen met RVO. Zij moeten immers zeker weten dat een project voldoet aan de criteria van de Regeling groenprojecten. Het verliep eigenlijk heel vlot. Niet alleen omdat windenergie duidelijk onder de criteria valt, maar ook omdat banken een groot deel van het proces hebben begeleid. Banken hebben daarvoor ook specialisten in huis. De grootste uitdaging zat in de vraag: hoe matchen we de groene financieringen met de niet-groene financieringen? Hoe kunnen we de voorwaarden, rangorde enzovoort zo veel mogelijk gelijktrekken? Dat is gelukt en dat vroeg niet alleen iets van de groenbanken in kwestie, maar zeker ook van de twee andere banken. Het financieren van duurzame projecten doen banken graag, ook omdat het een vrij stabiele sector is. Maar dat het zaadje voor dit project is geplant door particulieren, dat kan rekenen op extra veel sympathie en medewerking, ook vanuit de banken en daar zijn we blij mee."