Week van de circulaire economie: Alain Cracau, Director Sustainable Business Development Rabobank

18 januari 2019
Hoe ziet de transitie naar circulariteit er de komende jaren uit? En wat kunnen banken betekenen voor circulaire bedrijven in Nederland? Alain Cracau, Director Sustainable Business Development bij de Rabobank: ‘het is echt bijzonder hoe we als Nederlandse banken door samenwerking internationaal voorop zijn gaan lopen.’

Alain Cracau: “Onze bank ondersteunt de ontwikkeling naar een circulaire economie door in gesprek te gaan met onze zakelijke klanten. Die gesprekken gaan over de kansen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Vaak helpen we klanten met de financiële vraagstukken die komen kijken bij de transitie naar circulariteit. Maar onze aanpak is breder dan dat: samen met onze klanten ontwikkelen we expertise en netwerken om circulaire oplossingen te vinden. Dat doen we al ruime tijd onder andere lokaal en regionaal middels zogenaamde Circulair Economy Challenges. Deze aanpak past naar mijn idee ook goed bij de Rabobank als coöperatie.

Circulaire economie is een nieuwe ontwikkeling. Daarom is het nodig dat we dit samen met klanten en bedrijven gaan neerzetten. Maar ook met andere financiële instellingen en de overheid om te ontdekken hoe we Nederland circulair gaan maken. Daarnaast financiert de Rabobank veel bedrijven in de landbouw, wat van oudsher een circulaire sector is. Hoewel innovatie in de landbouw ons een succesvolle voedselvoorziening heeft gebracht, is onvoldoende oog gehouden voor circulariteit. Kortom: voldoende kansen op meervoudige waarde-creatie. De volgende stap zal zijn om circulariteit weer terug te brengen als verdienmodel in de landbouw.”

Alain Cracau

Verandering in verdienmodel

Op de vraag wat de grote ontwikkelingen de komende jaren zullen zijn op gebied van circulariteit in financiële dienstverlening, antwoord Cracau: “Er wordt veel gesproken over de verschuiving van betalen voor bezit naar betalen voor gebruik. Deze verandering in het verdienmodel van bedrijven zal ook vragen om innovatie in financiële oplossingen en dus de financiële sector. Banken zullen méér op basis van contractuele afspraken financiering moeten aanbieden en minder op tastbare activa. Ook is investeren in nieuwe circulaire bedrijven momenteel nog vaak relatief risicovol en op de korte termijn minder rendabel. Zoals we zagen bij windmolens en zonnepanelen, duurt het soms even voordat duurzame producten winstgevend worden. Deze circulaire bedrijven jagen echter wel de transitie naar circulariteit aan. We zullen dus financiële oplossingen moeten vinden om deze innovatieve ondernemingen te kunnen ondersteunen met goede kennis over wat dit betekent voor het verdienmodel in combinatie met de maatschappelijke impact.”

 

Circulariteit op de kaart

Hoe verhoudt circulariteit zich met andere duurzaamheidsdoelstellingen, zoals klimaatverandering en sociale doelstellingen? Cracau: “Klimaatverandering zal op internationaal niveau de grootste drijver van verduurzaming blijven. Daarom moet de bijdrage van circulariteit aan de vermindering van CO2-uitstoot beter meetbaar worden gemaakt. Daarnaast hangt circulariteit naar mijn idee ook sterk samen met sociale inclusiviteit op lokaal en regionaal niveau. Om de economie circulair te maken, zullen burgers en bedrijven aan elkaar gekoppeld worden. We zullen het met elkáár moeten doen: buren zullen leveranciers van elkaar worden. 

Ten slotte zou ik nog hieraan willen toevoegen dat het echt mooi is dat we als Nederlandse banken circulariteit door samenwerking ook stimuleren, bijvoorbeeld via de Circular Economy Finance Guidelines. We concurreren uiteraard op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Maar het is echt bijzonder hoe we door samenwerking internationaal voorop zijn gaan lopen. De kennis die we in Nederland hebben opgedaan, zullen we de komende jaren internationaal kunnen benutten.”