Wat moet de informateur weten over de financiële sector in een duurzamer NL?

10 juni 2021
Wat zijn bij de kabinetsformatie de belangen van de coalitiepartners? En: wat zijn de signalen uit samenleving, bedrijfsleven en verschillende sectoren? Informateur Mariëtte Hamer neemt dat allemaal in overweging. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stuurde de informateur recent twee brieven, waaronder een ‘groene’ formatiebrief – samen met drie koepels uit de financiële sector. “In deze groene brief staat wat volgens ons nodig is voor (financiering van) een duurzaam Nederland”, aldus NVB’s PA-adviseur Jim Verhoef en adviseur duurzaamheid Bas Metz.

Public Affairs adviseur Jim Verhoef: “Tijdens de formatieperiode benoemt de Tweede Kamer een informateur die met alle gekozen fracties in gesprek gaat over de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie en regeerakkoord. De start van de huidige formatie was natuurlijk verre van vlekkeloos. Nu de Kamer een nieuwe informateur heeft gekozen, is het formatieproces – de inhoudelijk verkenning – van start gegaan. Tijdens dat proces sturen uiteenlopende belangengroepen, bedrijven en groepen burgers brieven aan de informateur. In de hoop daarmee de thema’s te agenderen die voor hen van belang zijn. Met als doel een resultaat in het nieuwe regeerakkoord.”

Geluiden zijn graadmeter

Ook de NVB stuurt brieven aan de informateur. Op eigen initiatief en in overleg met de leden van de vereniging, vervolgt Verhoef: “Wij vinden het belangrijk om de thema’s die voor ons belangrijk zijn, te agenderen bij partijen die deel kunnen uitmaken van een nieuw kabinet. De brief aan de informateur is openbaar, dus iedereen kan lezen waarvoor we aandacht vragen.”

Verhoef: “De informateur ontvangt natuurlijk talloze brieven en kan deze onmogelijk allemaal zelf lezen. Dat betekent niet dat het schrijven van een brief geen zin heeft. Integendeel zelfs, de informateur wordt ondersteund door een secretariaat die alle brieven op waarde schat en de belangrijkste zaken doorgeeft aan de informateur. Voor de informateur zijn deze geluiden van belangengroepen en het bedrijfsleven een belangrijke graadmeter om het sentiment uit de samenleving te peilen. Deze signalen betrekt de informateur daarom ook in het formatieproces.”

Bas Metz, adviseur duurzaamheid (l) en Jim Verhoef, PA adviseur bij de NVB

Bijdrage Klimaatakkoord versnellen

Nu is een goed momentum voor een gezamenlijke brief over het klimaat, samen met Dufas, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie, zegt NVB-adviseur duurzaamheid Bas Metz: “COVID-19 zorgde in 2020 voor een krimp in broeikasgasemissies. Maar recente berichtte het Internationaal Energieagentschap dat de emissies in 2021 scherp zullen toenemen: de op één na grootste toename in de geschiedenis zelfs! Deze ontwikkeling strookt niet met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken landen af om de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius te houden. Het vergt een enorme inspanning van de hele maatschappij om dit te keren, dus ook van de financiële sector. De grootste bijdrage van banken ligt bij de financiering van klanten. In onze brief staat waarmee wij onze bijdrage aan het akkoord van Parijs kunnen versnellen.”

Regie overheid

De brief aan de informateur bevat verschillende punten die elkaar ook onderling versterken, aldus Metz: “Wat we vooral hopen, is dat met het aantreden van het nieuwe kabinet, de overheid steviger de regie pakt. Dit om onzekerheden weg te nemen en de ‘verklevingen’ in huidig klimaatbeleid te doorbreken. Met die actie van de overheid en met ons lijstje aan wensen zijn banken nog beter in staat om hun klanten te ondersteunen bij het maken van de noodzakelijke duurzame transitie. De komende kabinetsperiode gaat sector daar ook mee door. Verder zullen we in het kader van het Klimaatcommitment in oktober 2021 de eerste sectorrapportage publiceren . Deze rapportage laat een macrobeeld zien van de voortgang van de ondertekende partijen op het commitment. Kortom: de sector werkt hard aan dat wat is afgesproken, maar een regierol vanuit de overheid zorgt voor een versnelling die hard nodig is.”