“Vroeg of laat zul je zien dat klimaat- en milieurisico’s ook in jouw werk zullen langskomen.”

08 februari 2022
De zeespiegel stijgt en de biodiversiteit daalt. Dat levert óók risico’s op voor klanten en banken. Iedereen die bij een bank werkt, moet weten wat deze klimaat- en milieurisico’s inhouden en: waarom ze een risico zijn, zegt Joris van Erp (de Volksbank). Samen met andere experts van banken ontwikkelde Van Erp in Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)-verband een learning over klimaat- en milieurisico’s, voor alle collega’s bij banken.

English

“Banken staan centraal in de maatschappij. We hebben grote impact op het leven van klanten, doordat we allerlei economische activiteiten financieren,” begint Joris van Erp, sustainability risk manager bij de Volksbank. “Dat maakt dat de sector grote invloed heeft op de inrichting van de maatschappij - dus een grote verantwoordelijkheid. We kunnen ervoor kiezen om bepaalde dingen niet te financieren. Bijvoorbeeld omdat ze een negatieve impact hebben op mensenrechten of milieu, of omdat de veranderende wereld nieuwe risico’s met zich mee brengt. Sustainability risk gaat over dat laatste; klimaat en milieurisico’s zijn daar onderdeel van.

Duurzamer businessmodel

Wat zijn klimaat en milieurisico’s eigenlijk? Van Erp: “Die ontstaan door klimaatverandering (opwarming) en aantasting van het milieu. Zowel klimaatverandering als milieu-aantasting zullen de komende decennia leiden tot concrete fysieke schade. Denk bijvoorbeeld aan schade door overstromingen, bosbranden en droogten – dat zijn de fysieke risico’s die klimaatverandering en milieu-aantasting met zich meebrengen.”

“Daarnaast zal de maatschappij een transitie moeten doormaken om die fysieke schade van klimaatverandering en milieu-aantasting te minimaliseren. Denk aan duurzame businessmodellen, zonnepanelen, windmolens, alternatief vervoer… Dat zijn gigantische economische verschuivingen. Die leveren niet alleen kansen op, maar ook risico’s. Die noemen we transitierisico’s. Het kan bijvoorbeeld dat het businessmodel van een bedrijf – dat waar men nu geld mee verdient – over 20 jaar gewoon niet meer werkt, bijvoorbeeld vanwege wetgeving of toegenomen maatschappelijke aandacht. Zo’n bedrijf moet nu al starten met de transitie naar een ander – duurzamer – businessmodel. Dat kost geld. Samengevat: zowel klimaatverandering als milieu-aantasing leveren naast fysieke risico’s ook transitierisico’s op. Die risico’s tezamen noemen we klimaat- en milieurisico’s.”

Joris van Erp

Joris van Erp (de Volksbank)

Ook de toezichthouders zijn scherp

Waarom is het zo belangrijk dat banken klimaat- en milieurisico’s meenemen in hun risico-management? Van Erp:  “Omdat de risico’s voor klanten steeds groter worden. Daardoor kan het kredietrisico voor banken ook enorm toe nemen. Als banken niks zouden veranderen aan het risicomodel op basis waarvan ze geld uitlenen, dan zullen ze steeds meer klanten krijgen met betalingsproblemen. Toezichthouders hebben ook scherp op het netvlies dat de impact van klimaatverandering en milieu-aantasting enorm zal zijn en geven aan wat ze van banken verwachten. Banken moeten zelf helder in kaart brengen in welke landen en sectoren ze actief zijn, wat voor soort bank ze zijn en wat voor soort klanten ze hebben en heel belangrijk: waar en hoe in de organisatie de verantwoordelijkheden voor klimaat en milieurisico’s worden belegd. En tot slot: banken moeten daar ook over rapporteren. De buitenwereld laten zien wat ze aan het doen zijn.”

Challenge

De learning die banken samen voor collega’s maakten, gaan (alleen) over klimaat- en milieurisico’s en hoe die bij banken beslag kunnen krijgen in processen en organisatie. Het is bedoeling dat iedereen die bij een bank werkt, de animaties bekijkt. Waarom? Van Erp: “Vroeg of laat zul je zien dat klimaat en milieurisico’s ook in jouw werk zullen langskomen. Het is de challenge of our lifetime om daar goed mee om te gaan. Zo is niet alleen de klant, maar ook de sector goed voorbereid op de toekomst.”