Vraag & antwoord in webinar voor ondernemers

Corona
10 april 2020
Welke vragen hebben ondernemers over de diverse regelingen van overheid en banken om hen door de coronacrisis heen te helpen? In het webinar die VNO NCW en MKB-Nederland afgelopen woensdag organiseerden voor leden, beantwoordde Michiel Kuiper van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen met collega’s van banken de meest prangende vragen.

De ondersteunende maatregelen vanuit banken zien er grofweg zo uit, begint Michiel Kuiper: “Banken geven kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen. En voor financieringen daarboven geldt maatwerk per bank. Ook zorgden banken samen met de overheid (RVO) vanaf half maart voor een verruiming van de BMKB-regeling met een zogeheten ‘corona-luik’. Die moet kleine ondernemers makkelijker toegang geven tot een lening bij een bank op basis van overheidsgaranties. Voor grote ondernemers is er een uitbreiding van de GO regeling en agrarisch ondernemers kunnen gebruikmaken van het corona-luik van het borgstellingskrediet landbouw.”

Praktische vragen

Kuiper: “Ondernemers stelden in het webinar vooral veel praktische vragen: Welke gegevens moet ik aanleveren? Hoe zit het met de doorlooptijd van mijn aanvraag? En kan ik als directeur- grootaandeelhouder ook zo’n geborgde lening aanvragen? Collega’s van banken konden die vragen prima beantwoorden. Ik vertelde op verzoek van VNO NCW over de gezamenlijke koers van banken om ondernemers te helpen in deze coronacrisis.”

Tekst loopt door onder beeld

Michiel Kuiper

Uitdagingen

Er zijn ondernemers die op dit moment lange doorlooptijden ervaren na een aanvraag. Kuiper: “Dat komt enerzijds doordat ondernemers soms moeite hebben om de benodigde informatie te verzamelen.” Zo vragen banken bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting voor de komende tijd. Die is nodig om te beoordelen of verstrekken van financiering verantwoord is; een voorwaarde voor toepassing van de regeling. “Banken bieden hiervoor praktische tools op hun websites,” aldus Kuiper. “Anderzijds komt het doordat collega’s van banken nu ook thuis werken en te maken hebben met de uitdagingen waar ook de rest van Nederland mee te maken heeft. Toch kijken we hoe we samen dat beoordelingsproces kunnen versnellen, binnen de mogelijkheden van banken. Bij de beoordeling zou bijvoorbeeld kunnen worden gekeken naar een meer generieke beoordeling per sector waarin de ondernemer actief is, bijvoorbeeld de horeca.”

Eerlijk verhaal

“Als banken willen we laten zien dat we ons maximaal inzetten voor ondernemers in deze turbulente tijd en doen wat mogelijk is. Door niet alleen de maatregelen goed en praktisch uitvoerbaar te maken. Maar ook door te kijken hoe we ondernemers ook op langere termijn kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd is het eerlijke verhaal dat helaas niet iedere ondernemer geholpen kan worden. Verantwoord bankieren is en blijft belangrijk in het belang van de ondernemer – ook in deze crisis.”