Volop discussie bij dialoogbijeenkomst tuchtrecht

16 november 2017
Gisteren, 15 november, organiseerde de Nederlandse Vereniging van Banken een dialoogbijeenkomst over het tuchtrecht banken. Onafhankelijke tuchtsprekers en banken gingen met elkaar in gesprek over het tuchtrecht. Een geslaagde bijeenkomst, met volop discussie.

Het bancair tuchtrecht bestaat inmiddels zo’n 2,5 jaar. En er is een goede start gemaakt: er zijn nu 11 uitspraken gedaan en er zijn een paar honderd meldingen gedaan. Dit betekent dat er duidelijke piketpalen zijn geslagen over de vraag welke zaken de sector vindt dat ze echt niet kunnen, en waar de tuchtrechter om een uitspraak is verzocht. Het tuchtrecht blijft echter in ontwikkeling, dus het is verstandig om het niet alleen te hebben over wat er goed gaat, maar ook wat er beter kan.

De dialoogbijeenkomst tuchtrecht telde zestien deelnemers, afkomstig van de Stichting Tuchtrecht Banken (STB), de tuchtcommissie en de commissie van beroep. Daarnaast waren vanuit banken enkele hoofden compliance, maar ook medewerkers die zich hebben beziggehouden met de invoering van de bankierseed en het tuchtrecht, aanwezig.

Gesproken werd onder meer over het belang van de bankierseed en het tuchtrecht voor cultuurverandering in de sector. Een ander gespreksthema was de wijze waarop banken zelf tot tuchtmeldingen komen. Mogelijk is er ook meer ruimte voor meer meldingen door banken, maar ook door klanten. Tot slot werden de aanwezigen geprikkeld door een discussie over het type zaken dat in aanmerking komt voor het tuchtrecht. De Nederlandse vereniging van Banken kijkt terug op een geslaagde bijeenkoms met, volop discussie. Het plan is om deze dialoog voort te zetten, zodat we het tuchtrecht constructief en kritisch kunnen blijven bekijken.

De bijeenkomst opende met onderstaand filmpje, gedraaid tijdens het Symposium Tuchtrecht Banken, georganiseerd op 2 november 2017 door de Stichting Tuchtrechtbanken. Met aan het woord journalist Sheila Sitalsing, NVB-voorzitter Chris Buijink en aanklager Jerry Brouwer (DSI).