Vijf vragen over gedragscode en loket geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering

22 februari 2017

Vijf vragen over gedragscode en loket geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kondigde eerder deze week aan te werken aan een gedragscode voor de financiering van kleinzakelijke klanten en een daarmee samenhangend loket voor geschillenbeslechting te willen openen.

Vijf vragen hierover aan Simon Zwagemakers, adviseur Zakelijke Dienstverlening bij de NVB.

Waarom een gedragscode en een loket voor geschillenbeslechting?

We hebben gemerkt dat de laatste jaren meer vragen opkomen over de dienstverlening van banken aan zzp’ers en mkb’ers. Helaas hebben we gezien dat de huidige wet- en regelgeving niet voor alles een antwoord heeft en soms zelfs sprake is van rechtsonzekerheid. Dat is niet wenselijk en daarom werken we nu aan een gedragscode. Onderdeel van die code zal zijn dat ondernemers die een geschil met hun bank hebben over hun financiering, dit kunnen voorleggen aan een onafhankelijk loket. Veel ondernemers ervaren de drempel om naar de rechter te stappen om uiteenlopende redenen als te hoog, maar we vinden het wel belangrijk dat geschillen niet onopgelost of onuitgesproken blijven. Daarom nemen we het initiatief voor een geschillenloket.

Wat is het maatschappelijke belang hiervan?

Iedereen is het er over eens dat ondernemers zich volledig moeten kunnen richten op hun ondernemerschap en zich geen zorgen zouden moeten maken over de kwaliteit van financiële dienstverlening. De gedragscode is om duidelijkheid te scheppen voor kleine ondernemingen en zzp'ers over wat zij van de bank mogen verwachten bij een financiering. Banken verbinden zich ook aan de code.

'Ondernemers moeten zich volledig kunnen richten op hun ondernemerschap'

Voor wie zijn de code en het loket bedoeld?

In principe richten we ons met de code en het loket op zzp’ers en ondernemers met maximaal 10 werknemers die een financiering bij de bank hebben.

Dit is een aankondiging. Hoe wordt dit uitgewerkt?

De komende maanden gaat de NVB in gesprek met allerlei partijen, te beginnen op vrijdag 17 maart a.s. tijdens een dialoogbijeenkomst die we samen met MKB-Nederland organiseren. Uiteraard hebben wij zelf ideeën wat er in de code moet komen te staan, maar uit de gesprekken halen we graag input op. Hoewel het echt een code door en voor banken is, vinden we het belangrijk dat ook ondernemers en andere belanghebbende partijen zich er in kunnen vinden.

Wanneer moet het klaar zijn?

We streven er naar om de code op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Idealiter gaat dan ook het geschillenloket open.