Vijf jaar bankierseed en tuchtrecht banken

01 april 2020
Sinds 1 april 2015 is de bankierseed wettelijk verplicht voor alle medewerkers van banken. De bankierseed is gekoppeld aan het tuchtrecht waar bankmedewerkers een verklaring voor tekenen. De instelling van de bankierseed en tuchtrecht zijn de resultaten van de bevindingen van de Monitoring Commissie Code Banken.

Hubert Schokker, adviseur Toezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de bankierseed en het tuchtrecht. Hij kijkt tevreden terug op wat er in de afgelopen vijf jaar is bereikt. “Banken hechten groot belang aan de bankierseed en het tuchtrecht. Het zijn dynamische instrumenten, die zich ontwikkelen en aansluiten bij de inzet van de NVB tot aanspreekbaar en duurzaam bankieren: alle bankmedewerkers worden aangesproken op hun eigen gedrag. Het tuchtrecht toetst ook op die individuele gedragingen. Ze worden dus uitgedaagd om de gedragsregels individueel toepasbaar te maken op situaties die ze in de dagelijkse werkpraktijk  tegenkomen. Moet ik wel of niet een bepaalde hypotheek aan iemand verstrekken? Dit kan een dilemma zijn waar je als bankmedewerker tegenaan kunt lopen. Het is daarom belangrijk dat bankmedewerkers heel bewust bezig blijven met de bankierseed.”

Tekst loopt door onder de foto

Hubert Schokker

Ruim 80.000 bankmedewerkers legden tussen 2015 en 2016 de eed af, alle nieuwe medewerkers leggen deze binnen drie maanden af. Stichting Tuchtrecht Banken (STB) deed meer dan 110 uitspraken. Bovendien vindt er een levendige discussie plaats binnen de banken over ethische dilemma’s.

Schokker: “Banken zijn op de goede weg maar ik zie ook kansen voor verbetering. Wat je ziet is dat de melding voor het grootste deel van de grote banken afkomstig is. De kleinere banken hechten er niet minder belang aan, maar vinden het nog lastig de weg te vinden naar STB. Vandaar dat banken én de Stichting met elkaar in gesprek blijven om ervaringen en kennis met elkaar uit wisselen. Ook duren procedures van het afhandelen van zaken nog weleens wat lang. De banken en STB werken er hard aan om dit proces te versnellen.”

Meer informatie