Verkiezingsdebat: meer ruimte voor financiering MKB

01 maart 2017

Hogere buffers, meer ruimte voor financiering MKB door een meer divers financieringslandschap waarin bedrijven minder afhankelijk worden van banken. Daarvoor pleitten diverse kandidaat-Kamerleden gisteravond in het Financiële Verkiezingsdebat, georganiseerd door De Financiële Telegraaf (DFT) in samenwerking met De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en andere koepelorganisaties.

Aukje de Vries (VVD) trapte af met een pleidooi voor het bieden van meer ruimte voor kredietverlening aan het MKB. De overheid bemoeilijkt die nu door de hoge eisen die zij stelt aan banken, vindt zij. ‘De overheid moet zorgen dat je goed kunt bankieren, goed kunt beoordelen, zonder dat het afvinklijstjes worden.’

Tom van der Lee (Groen Links) kijkt anders aan tegen de noodzaak van deregulering. ‘Er is al voldoende ruimte om te investeren in het MKB. Banken zijn hypotheekboeren geworden, die steeds minder geïnteresseerd zijn in kredietverlening. Dat heeft weinig te maken met regelgeving.’ Hij gaf aan in de toekomst wel te willen  ‘na denken over het schrappen van regulering’, maar dan moeten wat hem betreft eerst de buffers omhoog.

Minder toezicht

Daarvoor lijkt voldoende draagvlak. Volgens Wouter Koolmees (D66) kunnen hogere buffers immers juist voorkomen dat het MKB het kind van de rekening wordt als het economisch minder gaat. ‘Als je het risico terugdringt zodat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor falende banken, dan kun je meer ruimte geven aan bankiers voor kredietverlening. Door de buffers en de zekerheid te verhogen heb je minder toezicht nodig.’

Ook Pieter Omtzigt (CDA) gelooft daarin. Hij wees er op dat het daarnaast nodig is om te zoeken naar manieren om alternatieve vormen van financiering makkelijker te maken. Hij gaf aan blij te zijn met de brede steun voor het wetsvoorstel over kredietunies.

Tekst loopt door onder de foto

VERKIEZINGSDEBAT

Alternatieve financiering

De stelling: ‘Bedrijven zijn te afhankelijk van banken’, leidde tot veel eensgezindheid onder de financiële experts van CDA, D66, GroenLinks en VVD. Ze zijn het erover eens dat het goed zou zijn een meer divers financieringslandschap te creëren. Koolmees (D66): ‘Tachtig procent van de financiering loopt via de banken. Terwijl we echt wel alternatieven hebben die Nederland minder kwetsbaar en afhankelijk van de banken maakt.’

Hij wijst op de pensioenfondsen, maar ook op nieuwe ontwikkelingen als FinTech, Crowdfunding en private equity. ‘Het is belangrijk te zorgen dat bedrijven makkelijker actief kunnen worden in de financiële sector en de concurrentie kunnen aanjagen met bestaande banken en financiers. Ook omdat dit bijdraagt aan innovatie en technologische ontwikkeling in de financiële sector.’

De Vries (VVD) benadrukte dat het juist bij alternatieve financieringsvormen belangrijk is dat de overheid terughoudend is met regelgeving.  ‘De overheid moet nieuwe vormen van financiering zoals crowdfunding, MKB-aandelen en –obligaties en de kredietunies niet dichtslaan met regelgeving.’

'De overheid moet nieuwe vormen van financiering zoals crowdfunding, MKB-aandelen en –obligaties en de kredietunies niet dichtslaan met regelgeving.’

Uit de pas met bonussen

Tot meer discussie leidde de stelling: Nederland kan in de EU best uit de pas lopen met bonusregels. Is het wenselijk dat in Nederland de financiële sector maximaal twintig procent bonus kan uitkeren terwijl dat in de rest van Europa op honderd procent ligt? ‘Gelijktrekken!’, zo meende De Vries stellig. ‘Die alleingang van Nederland is onwenselijk.’ Ze pleitte voor een andere inzet van bonussen. ‘Niemand wil de perverse prikkels terug,

daarover zijn we het allemaal eens. Maar je kunt bonussen ook koppelen aan andere zaken, zoals klanttevredenheid. Waarom zouden we daar zo krampachtig naar moeten kijken?’

Omtzigt (CDA) reageerde verontwaardigd. ‘Noem mij eens een andere sector waar het normaal is dat je meer dan drie maandsalarissen bonus krijgt? Het probleem zit hem in de omvang. Verhoog dan simpelweg het basisinkomen.’

Koolmees (D66) stelde dat Nederland met een norm boven het Europese minimum een voorbeeld ‘moet willen en durven geven’. Tegelijkertijd pleitte hij voor een gelijk speelveld in Europa. Hij ziet daarbij wel degelijk positieve kanten van de mogelijkheid om met bonussen te werken. ‘Startende ondernemingen in de FinTech kunnen vaak niet direct een hoog salaris betalen, maar keren wel graag een winstdeling uit als ze groeien.’

Een verkeerd signaal, vindt Van der Lee (Groen Links), die stelde dat Nederland best uit de pas kan lopen als het gaat om normen.  ‘Er zijn altijd wel argumenten te bedenken om uitzonderingen te maken en normen te gaan versoepelen. De norm is er net. Laten we hem helder houden.’