“Verhoogd risico op witwassen bij grote contante stortingen”

07 december 2017
Banken zijn wettelijk verplicht om extra vragen te stellen als mensen grotere sommen contant geld op hun rekening willen storten. Dat kan vooral kleine ondernemers tijd en moeite kosten. Trek een ‘digitaal spoor’ (pinnen) in plaats van een ‘papieren spoor’, raadt Yvonne Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken aan.

Digitaal spoor

Willemsen: “In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht om transacties te monitoren. Dit om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor onder meer het witwassen van geld. Toezichthouder De Nederlandsche Bank geeft banken aanbevelingen hoe ze die Wwft in praktijk moeten brengen. Dus hoe ze het klantonderzoek moeten vormgeven. Bijvoorbeeld: banken moeten vragen om extra informatie bij ‘hoog risico-diensten’, zoals grote contante stortingen. Ook moet er extra aandacht zijn voor ondernemers met een zogeheten verhoogd integriteitsrisico, zoals exploitanten van relaxbedrijven, aldus de DNB-leidraad. Krijgen banken onvoldoende inzicht in waar het geld vandaan komt dan kan dat uiteindelijk betekenen dat de relatie wordt beëindigd."

Yvonne Willemsen

Yvonne Willemsen


Willemsen: “Recent kwam uit de branche van relaxbedrijven de klacht dat zij steeds extra verklaringen moeten geven aan de bank bij contante stortingen. De naleving door banken van de Wwft is de reden dat dit (ook) bij deze beroepsgroep gebeurt. Sekswerkers en relaxbedrijven hebben natuurlijk vaker te maken met contante betalingen. Toch is een ‘digitaal spoor’ (pinbetalingen) te verkiezen boven een ‘papieren spoor’ (contante betalingen). Ook de Belastingdienst vraagt ondernemers zoals sekswerkers om inzicht in inkomsten. Een goede administratie is dus altijd belangrijk.”

Zie ook BNR Radio: interview Yvonne Willemsen

Meer weten?

Download de brochure ‘Sekswerk en een zakelijke bankrekening’ (NL en ENG) voor zelfstandig ondernemers in de seksbranche, gemaakt door de gemeente Amsterdam en de NVB.