‘Verandering komt steeds sneller op ons af’

29 mei 2017
Het NVB magazine Bank|Wereld staat sinds deze week online. Het thema van dit nummer is “De toekomst”.

Arjan van Os is Hoofd van het Innovation Centre van ABN AMRO. In die functie houdt hij zich dagelijks bezig met innovaties en experimenten die ABN AMRO klaar maken voor de toekomst. Bank|Wereld Online vroeg hem naar zijn visie op innovatie en op de toekomst van de bankensector als geheel.

Wat is jouw visie op innovatie in de financiële sector?

De sector is waanzinnig interessant, er is dan ook heel veel ruimte voor innovatie. Veranderend klantgedrag, nieuwe wet- en regelgeving, exponentiele technologieën, de opkomst van de ‘Fintech industry’. Het gebeurt allemaal en allemaal gelijktijdig. En dan is daar ook nog het feit dat verandering niet alleen snel op ons af komt, maar steeds sneller. Innovatie is mede daarom niet iets abstracts, maar iets dat je ervaart. Elke dag weer.

Hoe zorgt het Innovation Centre ervoor dat innovatie in het DNA van ABN AMRO komt?

Door heel concreet te experimenteren en tastbare resultaten op te leveren, te tonen en te bespreken. Je merkt dat innovaties en de impact ervan steeds beter en sneller begrepen worden. Innovatie is per definitie business gedreven en dus is het heel belangrijk dat je per experiment een divers team samenstelt met alle relevante organisatieonderdelen. Het belangrijkste is uiteindelijke het gedrag van mensen in relatie tot innovaties, top-down en bottom-up. Innovatie moet immers een integraal onderdeel zijn van de organisatie. Los daarvan is innovatie ook leerzaam en daardoor interessant. Er komen steeds meer mensen op onze Innovation Fridays en onze kennissessies af en dat is een indicator dat de onderwerpen aanslaan en mensen elkaar opzoeken. Maar ook een initiatief als Econic, een fintech-versneller, in de regio Zuid is een mooi voorbeeld. Zo’n initiatief ontstaat dan vanuit een kans of (klant)behoefte.

Welke experiment dat het Innovation Centre heeft gedaan had het meeste impact en waarom?

Dat is sterk verschillend. We hebben op dit moment ongeveer 15 experimenten lopen. Twee zijn interessant om te noemen. De eerste is Torch. Op dit moment onderzoeken we in de vastgoedsector hoe partijen informatie kunnen vastleggen en uitwisselen op een blockchaintoepassing. In het blockchainexperiment kunnen commercieel vastgoed klanten huurcontracten plaatsen van panden die ABN AMRO financiert. Dit betekent potentieel een enorme efficiency-slag in het proces door één single point of truth te creëren voor alle betrokken partijen.

Een ander experiment is Gradefix. Gradefix is een nieuwe service die op basis van betalingsverkeer gegevens een analyse en risico-inschatting maakt van een klant. Consumenten en MKB-ondernemingen kunnen deze analyse gebruiken om een compleet en persoonlijk inzicht te krijgen in hun financiële situatie. We doen nu een pilot met Gradefix en De Hypotheker. Adviseurs van de pilotvestigingen van De Hypotheker kunnen voor hun hypotheekadvies een Gradefix rapport gebruiken.

Denk je dat banken in dit landschap de partijen zullen zijn die de overall adviseursrol op zich gaan nemen richting klanten? Zijn de banken de verbinders van alle partijen?

Een belangrijke skill die de sector verder moet ontwikkelen is de samenwerking met fintechs. Dat is essentieel. We werkten altijd al samen met bedrijven waarmee we qua cultuur of omvang een logischer fit zijn. Fintechs zijn er in alle soorten en maten maar met de juiste verstandhouding, de juiste definitie van partnership en vertrouwen, kan die samenwerking tussen banken en fintechs mooie vormen aannemen. Dat zijn we aan het ervaren en aan het leren op meerdere plekken in de organisatie en dat is goed. Als banken hun rol goed pakken in dit ecosysteem kan dat het toekomstbeeld zijn. Banken hebben de klanten, de vertrouwensrelatie, de historie maar de fintechs hebben de snelheid, goede ideeën en een heel andere view op klant-interactie. Die combinatie is dus heel sterk en we hebben elkaar nodig. De fintech industrie beseft dat ook. Om het echt te laten werken hebben we nog wel iets te leren met elkaar. Dat doen we hier case-by-case in het Innovation Centre en we zijn goed onderweg.

Lees Bank|Wereld magazine hier.