UvA Academie voor Bank en Verzekeringen

28 november 2017
Niet alleen de bankensector zelf, ook de opleidingen voor medewerkers in de financiële sector hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is de Bankiersschool – sinds 1943 – uitgegroeid tot de postacademische opleiding UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) Academie voor Bank en Verzekeringen (ABV) is de voortzetting van de aloude Bankiersschool uit 1943. De huidige ABV is een samenwerkingsverband tussen de (juridische en economische faculteit van de) UvA, de Stichting Leerstoel Financiële Dienstverlening en opleidingsinstituut NIBE -SVV. De ABV biedt maatwerkopleidingen aan bankiers op topniveau, zoals (aankomende) bestuurders, commissarissen, tweede en derde echelon managers en sleutelfunctionarissen. Zij kunnen de bankiersopleiding volgen of de registeropleiding financieel recht.

Bankierschap

ABV speelt in op de wens van banken om brede opleidingen op postacademisch niveau - opleidingen die kennis en inzicht verschaffen in het bankierschap. Wat dat bankierschap inhoudt, daar doet de ABV ook onderzoek naar. Bijvoorbeeld naar de manier waarop ‘klantbelang centraal’ kan worden uitgewerkt binnen de sector en naar de effectiviteit van de PARP-regels. Een ander onderzoeksonderwerp is de wijze waarop banken kunnen inspelen op ontwikkelingen als big data, blockchain, robotisering en Artificial Intelligence. Opleidings- en onderzoeksvraagstukken zijn onder meer: hebben we straks nog banken nodig om te bankieren? Wat betekent machine learning voor het beheersen van het kredietrisico? En: wat is de impact van robotisering voor medewerkers?

Kennisbehoeften

Veel medewerkers zijn onzeker hoe het toekomstige bankbedrijf eruitziet, aldus een woordvoerder van de ABV: “Wij proberen enige sturing te geven en te doorgronden hoe je inhoud kunt geven aan bankierschap. Daarbij belichten we niet alleen financieel- en risico-managementvraagstukken. We spelen ook in op toekomstige ontwikkelingen op vooral het vlak van IT, klantvoorkeuren en toezichtwet- en regelgeving. We merken ook dat onze opleiding aansluit bij de kennisbehoeften in de bankensector. Onlangs beoordeelden drie kandidaat-commissarissen onze bankiersopleiding met een 9. Met de aangereikte kennis kunnen zij echt invulling geven aan hun nieuwe werkzaamheden.”