Terugblik Week van de Circulaire Economie: samen circulariteit versnellen

29 januari 2019
Wat waren de belangrijkste thema’s van de Week van de Circulaire Economie (14 t/m 20 januari) en hoe heeft deze week bijgedragen aan circulariteit in de Nederlandse economie? Bart den Otter en Rose-Ann Lum Chou-Maduro, programmamanager en communicatiestrateeg bij CIRCL, blikken terug op een week vol evenementen in het teken van circulariteit.

Den Otter: 'Tijdens de Week van de Circulaire Economie hebben we in CIRCL – initiatief van ABN AMRO – een uitgebreid programma opgezet om samen met partners van CIRCL stappen te zetten op het gebied van circulariteit. Dit past goed bij het idee achter CIRCL: dit circulaire gebouw biedt een platform om de transitie naar de circulaire economie te versnellen door kennis uit te wisselen. Al sinds de bouw van dit pand werken we samen met bouwbedrijven, andere ondernemers in allerlei sectoren en de maatschappij als geheel aan verschillende mogelijke duurzame oplossingen waarmee we de circulariteit willen aanjagen in alle economische sectoren.'

Lum Chou-Maduro: 'Communicatie is voor ons daarom breder dan een verhaal vertellen over wat we doen. Het doel is om onze partners bij elkaar te brengen en inspiratie, kennis en netwerken te delen om organisaties in beweging te krijgen. Ons programma tijdens de Week van de Circulaire Economie laat zien dat we de circulaire transitie op allerlei manieren proberen te versnellen door samenwerking te stimuleren.'

Kunststof en fashion

Den Otter: 'Met de Week van de Circulaire Economie wilden we twee vraagstukken aanpakken. Enerzijds heeft volgens recent onderzoek driekwart van de Nederlanders nog geen scherp beeld van wat circulariteit betekent. Anderzijds zien we dat hoewel veel grotere bedrijven al bezig zijn met circulariteit, veel mkb’ers nog niet weten wat circulariteit voor hun onderneming kan betekenen. Daarom stond centraal in ons programma: wat is de circulaire economie en wat kan je doen om een eerste start te maken met circulair ondernemen. Vanuit verschillende perspectieven hebben we deze vragen benaderd. Maandag stond bijvoorbeeld in het teken van kunststof producten: hoe kunnen we de uitdagingen van plastic aanpakken door circulair te produceren met de inzet van bestaande materialen en single use plastics terugdringen?'

Lum Chou-Maduro: 'Woensdag was het thema fashion, waarbij we van fast naar fair willen. De textielindustrie is bijzonder interessant in het kader van circulariteit, omdat er nog veel te winnen is, kleding zit letterlijk dicht op de huid van de consument en circulaire en sociale doelen in deze mondiale industrie wederzijds versterkend kunnen zijn. Een ander belangrijk onderwerp afgelopen week was rentabiliteit: circulair ondernemen moet ook winstgevend zijn. Tenslotte, op vrijdag hebben we buurtbewoners uit onder andere Buitenveldert uitgenodigd om te kijken welke rol de buurt kan hebben in de circulaire economie.'

Impact

Den Otter: 'Het succes van afgelopen week geeft aan dat steeds meer mensen circulariteit als een belangrijk onderwerp zien. De 25 evenementen bij CIRCL tijdens de Week van de Circulaire Economie waren volgeboekt en CIRCL is in totaal door 2000 ondernemers, bankiers, buurtbewoners, studenten en senioren bezocht.'

Lum Chou-Maduro: 'Je ziet dat evenementen zoals de Week van de Circulaire Economie echt impact hebben. In de afgelopen twee jaar hebben we veel stappen gemaakt. Naast open programma’s om mensen kennis te laten maken met circulariteit zijn we nu ook bezig met het ontwikkelen van concrete business cases om circulaire ondernemingen gefinancierd te krijgen. ABN AMRO heeft 1 miljard euro vrijgemaakt voor financiering van circulaire bedrijfsmiddelen, omdat we geloven dat we de circulaire marktleiders van dit moment moeten ondersteunen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.'

Op de vraag wat nog nodig is om de circulaire economie verder te op gang te brengen, antwoordt Den Otter: 'Hoe we van circulaire start-ups naar circulaire scale-ups komen is een belangrijk vraagstuk. Circulariteit moet nog mainstream worden in de economie. In Circl zien we veel succesvolle innovaties die een enorme impact kunnen hebben. Een voorbeeld: de vloeren van CIRCL kunnen warmte of koude opnemen of afstaan, wat het energieverbruik van het gebouw laag houdt.  Dat moeten we toch in elke nieuwbouwwoning in Nederland willen hebben?'

Lum Chou-Maduro: 'Wat ik graag zou zien is een omslag in ons economisch denken. We baseren onze keuzes nog te veel op korte termijn belangen. Er moet nu geïnvesteerd worden in de circulaire economie, ook als het rendement op dit moment nog lager is en het risico hoger. Voor de doorgaans risicomijdende financiële sector is dit een uitdaging, maar we moeten alles eraan doen om de transitie naar circulariteit en duurzaamheid te versnellen. We zullen meer moeten gaan nadenken over welke gevolgen onze keuzes hebben op een termijn van 20 tot 30 jaar in plaats van alleen kijken naar korte termijn investeringen.'