Terugblik: week in het teken van mensenrechten bij ondernemingen

Mensenrechten
03 december 2018
Afgelopen week bezocht NVB’s mensenrechtenexpert Maryse Hazelzet in Genève de jaarlijkse bijeenkomst van de Verenigde Naties rondom mensenrechten en bedrijven.

Hazelzet: “Voor steeds meer bedrijven zijn mensenrechten een belangrijk thema. Ook twee Nederlandse banken vertelden in Genève over human rights due diligence.”

Hazelzet: “Sinds 2011 zijn er de “Guiding Principes inzake bedrijven en mensenrechten: implementatie van het “Protect, Respect and Remedy”-raamwerk van de Verenigde Naties. Die richtlijnen geven aan hoe grote en kleine bedrijven, multinational of niet, de naleving van internationale mensenrechten kunnen implementeren in hun bedrijfsvoering. Nederlandse banken hebben die richtlijnen geïmplementeerd in hun IMVO Convenant bancaire sector. Dit convenant is een brede coalitie van banken, de vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid. Het bevat afspraken over hoe banken mensenrechten kunnen waarborgen in hun processen.”

Tekst loopt door onder de foto

Maryse Hazelzet

Maryse Hazelzet


VN bijeenkomst met bedrijven

Hazelzet: “Deze week begon met een netwerkevent voor bedrijven, mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken samen met onder andere Global Business Initiative on Human Rights, UN Global Compact, WBCSD, IOE en andere sectororganisaties. Doel was om elkaar te spreken, kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. 
De rest van de week bezocht ik in Genève de driedaagse bijeenkomst over mensenrechten en bedrijven. Met als bezoekers vertegenwoordigers van staten en bedrijven. Dat laatste is best bijzonder, want de meeste VN-bijeenkomsten zijn gericht op staten.”


Ook banken in Genève

Hazelzet: “Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende panels gewijd aan thema’s zoals: hoe kun je mensenrechtenrisico’s in de keten identificeren? Wat zijn de ervaringen van mensenrechtenverdedigers? Een van de panels ging over de manier waarop specifiek banken hun human rights due diligence doen. Hoe brengen banken mensenrechten in de praktijk? In dat panel zaten ook twee Nederlandse banken, ABN AMRO en FMO. ABN AMRO vertelde over hoe zij mensenhandel bestrijden en FMO ging dieper in op hun uitgebreide mensenrechtenbeleid. ASN Bank nam deel aan een panel over investeerders, waar zij het Platform Living Wage Financials presenteerde.”


Nederlandse banken lopen voorop

Hazelzet: “Ook werd ik op deze bijeenkomst bijgepraat over de laatste stand van zaken over mensenrechten en bedrijven. Op dit moment wordt er ook veel gesproken over wetgeving op dit thema. Of er sectoren zijn waar de banksector op dit punt veel van kan leren?  De textielsector heeft bijvoorbeeld al veel werk verzet op het vlak van mensenrechten. Maar dan gaat het natuurlijk om de processen in de eigen keten. Dat ligt anders bij de financiële sector: banken hebben een unieke positie omdat zij niet alleen binnen hun eigen organisatie invloed kunnen uitoefenen op mensenrechten, maar ook via hun klanten die wereldwijd in verschillende sectoren opereren.  Wat we denk ik wel kunnen concluderen, is dat Nederlandse banken internationaal voorop lopen als het gaat om de omgang met mensenrechten binnen de financiële sector. Ook zie je dat het vrij uniek is hoe Nederland samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid samenwerkt. Dit besprak ik ook met Jaap Bartels, advocacy officer van Save the Children.”