Springtij 2019: De urgentie is enorm, er is enorme haast en er is hoop

03 oktober 2019
‘Morgen is allang begonnen’ was het thema van het recente Springtij Forum op Terschelling. Dit jaarlijkse driedaagse congres staat in het teken van duurzaamheid, en onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven, de overheid, ngo’s en universiteiten. Ook banken - financiers van veel duurzame projecten - waren van de partij. Onderwerp van het gesprek op Springtij: wat is de komende 5 jaar nodig voor een duurzame toekomst?

Banken en andere financiële instellingen spelen een belangrijke rol in de financiering van vele duurzame projecten en de duurzaamheidstransitie. De financiële sector heeft zich het afgelopen jaar dan ook gecommitteerd aan de verwezenlijking van deze duurzaamheidstransitie, zoals blijkt uit bijvoorbeeld het Klimaat Commitment dat afgelopen zomer werd ondertekend door de banken. Frank Elderson, directielid van De Nederlandsche Bank, benadrukte tijdens Springtij ook de urgentie van duurzaamheid in de financiële sector: "De urgentie is enorm, er is enorme haast en er is hoop. Als het binnen centrale banken en de financiële wereld kan, dan kan het overal". De Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO, Rabobank, ING, FMO en Triodos Bank, namen dan ook actief deel aan de interactieve werksessies op Terschelling.

Kansen en dilemma’s

De focus van het forum lag deze keer vooral op het verbinden van partijen in de samenleving, waarbij collectieve verandering op het gebied van duurzaamheid centraal stond. Duurzaamheid werd benaderd vanuit verschillende thema’s, waaronder klimaat, wonen en biodiversiteit. Daan Schipper van Rabobank en Jorim Schraven van FMO spraken op het forum bijvoorbeeld met bosdeskundigen over de kansen en dilemma’s voor investeringen in bossen buiten Nederland in het kader van biodiversiteit. Kees Vendrik (Triodos) sprak over de initiatieven rondom de financiële en bancaire sector op het gebied van klimaat, zoals de UN Principles for Responsible Banking die op 23 september werden gelanceerd in New York en waar zowel Triodos als ING vanuit Nederland aan hebben bijgedragen.

Sociale aspecten

Ook de sociale aspecten van de duurzaamheidstransitie werden besproken bij het forum. Zo sprak de CEO van Rabobank, Wiebe Draijer, over het nieuwe soort leiderschap dat nodig is voor de transitie en nam Global head of advisory, reporting and engagement van ABN AMRO, Tjeerd Krumpelman, deel aan een werksessie over financiële bedrijven en brede welvaart.