Slapend tegoed altijd opvraagbaar voor erfgenamen via slapendetegoeden.nl

10 april 2017

Altijd uitbetaald

Erfgenamen die willen weten of een overleden familielid nog ergens een tegoed bij een bank heeft staan, kunnen terecht bij het digitale Loket Slapende tegoeden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 

Een slapend tegoed vervalt volgens de wet na 20 jaar aan de bank. De gezamenlijke banken vinden het echter van groot belang dat slapende tegoeden bij de rechthebbenden terechtkomen. Daarom negeren zij deze wettelijke verjaringstermijn en keren zij slapende tegoeden altijd uit aan rechthebbenden.

Hoe gaat de navraag in zijn werk?

  • Via de website slapendetegoeden.nl kan de erfgenaam op één centraal punt en in één keer een navraag indienen of er mogelijk bij de aangesloten banken slapende tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn. De navraagservice is ook te gebruiken door notarissen en/of executeurs, die de erfenis namens de erfgenaam afhandelen.
  • De erfgenaam ontvangt een melding of de aangesloten banken al dan geen bankrekeningen op naam van de overledene hebben aangetroffen.
  • Bij een melding dat er mogelijk een of meerdere bankrekeningen op naam van de overledene zijn aangetroffen, dient de erfgenaam zich bij de betreffende bank(en) te melden om daar de bankspecifieke navraagprocedure te volgen.
  • Voor het doen van de navraag via het Loket dient de navrager zijn NAW-gegevens in te vullen en de wettelijke benodigde bewijsstukken te uploaden, zoals bijvoorbeeld een kopie Verklaring van Erfrecht of Akte van Overlijden, waaruit blijkt dat hij/ zij de rechtmatige erfgenaam is.
  • De navraag wordt op juistheid en volledigheid gecontroleerd door de NVB, waarna de navraag naar de banken wordt doorgestuurd.
  • Zodra de individuele banken de navraag hebben uitgevoerd, geven zij in het Loket aan of zij al dan niet een mogelijke 'hit' (ja, er zijn mogelijk bankrekeningen op naam van de overledene aangetroffen) hebben gevonden. Meldingen van 'Hits' worden direct per e-mail doorgestuurd naar de navrager. 'No-hits' (nee, er zijn geen bankrekeningen op naam van de overledene aangetroffen) worden verzameld en na maximaal drie maanden in één keer aan de navrager per e-mail terug gemeld.