“SFDR-verordening: duurzaamheidsrapportage van niche naar mainstream”

13 november 2020
Vanaf 10 maart 2021 moeten veel aanbieders van beleggingsproducten en -diensten consumenten gaan informeren over de omgang met duurzaamheidsfactoren. Dit vanwege de Europese SFDR-verordening. De implementatie is complex en blijft niet beperkt tot een hoekje van de bank, aldus Robert Jan Prins van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De recente NVB-webinar ‘Aan de slag met de SFDR-verplichtingen’ trok dan ook ruim 100 deelnemers.

De nieuwe informatie-verplichtingen uit de SFDR zijn best complex, zegt Prins: “Rapporteren over financiële rendementen en risico’s van beleggingen, is voor een beleggingsdienstverlener vaak een kwestie van keurige gepubliceerde cijfers van ondernemingen bij elkaar brengen en die analyseren. Maar een onderneming analyseren op duurzaamheid is veel complexer. Hoe zit het bijvoorbeeld met de duurzaamheid van een onderneming die handelt in fossiele brandstoffen, maar die zich tegelijkertijd opwerpt als een van de facilitators van de transformatie naar duurzame energiebronnen? Hoe dan ook dienen beleggers vanaf 2021 die informatie ook te krijgen.”

‘Aan de slag met de SFDR-verplichtingen’, over welke verplichtingen gaat het dan?

Prins: “Er zijn er talloze. Maar een belangrijke is ten eerste de rapportageverplichting op entiteitsniveau. Voor een bank betekent het dat zij een totaalrapportage moet gaan maken over de impact van haar beleggingen die binnen de SFDR-reikwijdte vallen. Dus geen klant- of productspecifieke rapportage, maar vrijwel alle beleggingen worden - op basis van een mogelijk groot aantal  indicatoren –  inzichtelijk gemaakt. Een tweede belangrijke verplichting op productniveau is het toevoegen van duurzaamheidsinformatie aan pre-contractuele informatie, bijvoorbeeld aan een vermogensbeheerovereenkomst of bijsluiter. Een derde belangrijke verplichting is de periodieke rapportage aan klanten over de ontwikkeling van hun portefeuille op duurzaamheid. In algemene zin geldt dat hoe groter de duurzaamheidsclaim van de aanbieder is, hoe groter de transparantieverplichtingen zullen worden.”

Tekst loopt door onder beeld

Robert Jan Prins, adviseur financiële markten Nederlandse Vereniging van Banken

Welke onderwerpen kregen de focus in het webinar?

Prins: “We leidden deelnemers door twee praktische documenten die we in NVB-verband hebben laten ontwikkelen. Documenten die banken handvatten moeten geven voor de implementatie binnen hun organisatie. Daarvoor maakten we enerzijds een implementatiegids, die banken kunnen lezen om bekend te raken met deze materie. En anderzijds maakten we een praktisch overzicht, waarin de complexe wetsteksten zijn vertaald naar een opsomming van meer begrijpelijke aanwijzingen voor de implementatie. In het webinar werd toegelicht hoe je met de gids en het overzicht in de hand, aan de slag kan met de SFDR-verplichtingen.”

Wie waren de deelnemers van het webinar?

Prins: “Een zeer brede groep van ca 100 mensen van banken die beleggingsdiensten aanbieden. Van legal en compliance-medewerkers tot aan projectmanagers en productmanagers. SFDR blijft immers niet beperkt tot een hoekje van de bank. Maar zal door de bredere organisatie die beleggingsdienstverlening aanbiedt een enorme impact hebben. Wat het meeste opviel uit de vragen van deelnemers? Dat er nog veel onduidelijkheid is. Veel vragen over SFDR blijven onbeantwoord, vanwege de complexiteit en soms ook onduidelijkheid van de regelgeving zelf.  Ook de naamgeving van beleggingsproducten roept bij veel banken vragen op: kan ik ondanks de meeste duurzame intentie mijn product nog wel ‘duurzaam’ noemen als die niet in de allergroenste SFDR-categorie valt? SFDR leeft binnen banken, dat kun je wel concluderen. Dit webinar was ook een goed beginpunt van verdere gesprekken die we in NVB-verband zouden kunnen oppakken om banken zo goed mogelijk voor te bereiden op een optimale SFDR implementatie.”