September: start tweede postacademische leergang ‘Privacy: systematiek en vraagstukken’

02 september 2020
Om juristen in de bancaire sector (meer) handvatten te geven bij privacyvraagstukken, ontwikkelden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen de postacademische leergang ‘Privacy: systematiek en vraagstukken’. Vooral interessant voor kleinere banken, die hiermee snel kunnen inschatten of ze privacyvraagstukken zelf kunnen afhandelen of moeten uitbesteden, aldus Leonie van der Spek van de NVB. Op 22 september start de leergang opnieuw. Online natuurlijk.

“Privacy blijft ook bij banken een hot issue – ook na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), begint Leonie van der Spek, juridisch adviseur bij de NVB: “Er zijn heel wat trainingen op het vlak van privacy. Maar we merkten dat die toch niet helemaal aansluiten op de bankpraktijk. Banken hebben immers te maken met veel verschillende toezichtwetgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en sanctiewetgeving. Ook het delen van gegevens op basis van PSD2 brengt belangrijke privacy-aspecten met zich mee. Kortom: allerlei wetgeving die eigenlijk ‘samenloopt’ met de AVG. Dat werpt heel specifieke vraagstukken op voor banken. De meeste grote banken hebben daarvoor privacy-experts in huis, maar dat geldt niet voor alle banken.”

Tekst loopt door onder beeld

Leonie van der Spek

Experts van banken

De experts van de banken samen met Van der Spek ontwikkelden daarom de leergang Privacy: systematiek en vraagstukken, samen de UvA Academie en de Expert Pool Privacy van de NVB. Van der Spek: “In die pool zit een aantal zeer gespecialiseerde privacy experts van banken. Zij spelen een leidende rol in de ideeënvorming en doorvertaling van privacyregels in de bankpraktijk. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Die kennis gaan we delen. Want twee van de experts,  Marta Borrat i Frigola van ABN AMRO en Ilse Meyer van Rabobank, zijn ook de docenten van de leergang.” Een derde expert is Bert-Rein Griede van ING Bank, die als inhoudelijk adviseur verbonden is aan de leergang.

Kennis samenbrengen

De leergang is best pittig, aldus Van der Spek: “Het is een postacademische opleiding, dus bedoeld voor mensen met flink wat bagage op dit vlak. Dus voor juristen en privacy officers bij banken, maar ook voor compliance officers bijvoorbeeld. De leergang beslaat twee middagen. Bedoeling is dat deelnemers daarna in staat zijn om de privacyvraagstukken te identificeren als zodanig. En ten tweede: om ze op te lossen. Of - als het vraagstuk heel complex is- te kunnen besluiten welke expertise er eventueel van buiten aangetrokken moet worden. De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen en een certificaat. Voor ons als belangenvereniging van de bankensector is het heel mooi dat we hebben kunnen bijdragen aan zo’n opleiding. Je brengt alle kennis samen en smeedt die samen tot een opleiding waar binnen de sector behoefte aan is.”

Er zijn nog plekken vrij, u kunt zich hier aanmelden.