Samen sterk voor een schuldenvrij MKB

22 januari 2021
Samen optrekken, bestaande oplossingen beter aan elkaar koppelen, meer maatwerk leveren en via vroegsignalering door de pandemie getroffen ondernemers helpen hun weg te vinden in het woud aan hulp. Dit waren enkele van de oplossingsrichtingen die werden besproken tijdens het webinar ‘Samen sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland’ op donderdag 21 januari. Speciale spreker was koningin Máxima.

Een week voor het webinar verscheen het onderzoek naar de impact van de coronapandemie op het midden- en kleinbedrijf dat de Nederlandse Vereniging van Banken, SchuldenlabNL en het Verbond van Verzekeraars lieten uitvoeren door Deloitte. Niet alleen in de horeca maar ook in andere sectoren zien ondernemers hun omzet teruglopen of zelfs verdwijnen. Ze teren in op hun vermogen, zien spaar- en pensioenpot langzaam verdampen en bouwen steeds meer schulden op. En als dat niet al zo is, dan hangt dit als het zwaard van Damocles boven hun hoofd.

Hare Majesteit Koningin Máxima

Gepersonaliseerde hulp

Centrale vraag op het webinar, gehouden in het stadion van ADO Den Haag en te volgen via een livestream, was hoe deze ondernemers beter en sneller geholpen kunnen worden. Banken, verzekeraars, betrokken ministeries, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers gingen onder leiding van Ralph van Dam van Centraal Beheer en Sadik Harchaoui van SchuldenlabNL in gesprek over enkele aanbevelingen uit dit rapport. Zo werd gekeken naar het aanpakken van de versnippering in het hulpaanbod voor ondernemers en het leveren van meer maatwerk. “One size fits all werkt hier niet”, benadrukte Deloitte partner Mohamed Bouker. “Er is gepersonaliseerde hulp nodig.”

Samenwerking

Hoe belangrijk het is versnippering tegen te gaan en samen op te trekken, werd deze middag keer op keer benoemd. Ook door koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en betrokken bij SchuldenlabNL. “Er zijn veel loketten die kunnen helpen, maar het zijn er zoveel dat ondernemers ze niet kunnen vinden. Samenwerking is hier essentieel. Laten we ondernemers helpen op een goede manier te krimpen, op te schalen en soms te stoppen.”

Publiekprivaat

Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, wees erop dat veel ondernemers te laat om hulp vragen en daardoor soms voor de rest van hun leven schulden achter zich aan trekken. “Het zou mooi zijn als het niet zo ver hoeft te komen en ze op tijd een voordeur kunnen vinden waarachter heel veel routes naar oplossingen liggen. Als jullie dat goed inrichten, verwijzen wij er graag naar.”

“De impact van al die bestaande goede initiatieven kan veel groter zijn als publiek en private partijen elkaar beter weten te vinden”, benadrukte ook Willem van Duin, voorzitter Verbond van Verzekeraars en CEO Achmea.

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken, gaf aan dat banken samen met maatschappelijke partners, gemeenten en brancheorganisaties willen optrekken. “Alleen samen kunnen we ondernemers helpen de weg te vinden in de ingewikkelde wereld van hulp die met de beste bedoelingen is gecreëerd.”

Chris Buijink

Expliciete rol voor gemeenten

SZW directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie Carsten Herstel en Martien Louwers van de VNG gingen in op de nog wat onderbelichte rol van gemeenten. Ze wezen erop dat ook voor de gemeenten een expliciete rol is weggelegd in de hulp aan ondernemers en dat het tijd wordt dat ondernemers dat ook weten.

Naast diverse presentaties werden er korte filmpjes vertoond waarin verschillende ondernemers vertellen over de enorme impact van de pandemie. Hierop volgden korte pitches van zes maatschappelijke initiatieven die ondernemers kunnen helpen bij hun geldzorgen.

Geldfit Zakelijk

Een daarvan is Geldfit Zakelijk, het in oktober gestarte startpunt van de Nederlandse schuldhulproute, van banken en verzekeraars. Ondernemers worden hier via een online test op een passend hulpaanbod gewezen. 650 ondernemers zijn hiermee inmiddels op weg geholpen.

MKB Doorgaan

Een aantal partijen (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, INretail en Vattenfall) startten een traject om de toeleiding naar Geldfit Zakelijk in te richten en de dienstverlening van MKB Doorgaan via deze hulproute te vergoeden voor 1.000 ondernemers. Ondernemers worden hier gekoppeld aan de juiste hulp. Dit gebeurt liefst preventief waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt het bedrijf overeind te houden door herstart/heroriëntatie of herfinanciering en coaching.

Oproep

Voor INretail-directeur Jan Meerman mag het allemaal nog wel groter worden en sneller gaan. Hij deed een enthousiaste oproep naar alle andere brancheorganisaties én de gemeenten. “Dit moet je omarmen. We moeten nu echt de handen ineenslaan, aanjagen, versnellen en vergroten. Daar moet iedereen aan meedoen, ook collega brancheorganisaties en gemeenten. Laten we het nu oppakken.”

Actie

Een oproep die Willem van Duin in zijn slotwoord ferm onderstreepte. “We hebben het vandaag gehad over de samenwerking tussen publiek en privaat, het gebruik maken van bestaande infrastructuren en vroegsignalering. Nu is het tijd om niet alleen in abstracte termen te blijven praten maar om concreet tot actie over te gaan. Doen is nu cruciaal.”

Het webinar terugkijken kan hier.


Redacteur: Annemarie Geleijnse