Rondetafelgesprek Europees Parlement publiek-private informatiedeling bij bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

28 april 2022
Vrijdag 20 april organiseerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) samen met ING en Europarlementariërs Esther de Lange (CDA/EPP group) en Paul Tang (PVDA/S&D group) een rondetafelgesprek in het Europees Parlement. Onderwerp van het gesprek: publiek-private informatiedeling in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

Op dit moment bespreken het Europese Parlement en de Raad van Ministers de wetsvoorstellen uit het Europese anti-witwas pakket. Dit pakket bestaat uit verschillende wetsvoorstellen, waaronder een herziene anti-witwas richtlijn (AMLD VI), de eerste anti-witwas verordening (AMLR) en het voorstel voor een Europese AML toezichthouder (AMLA).


De drie sprekers presenteerden voorbeelden van bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden op het AML-terrein. Helène Ertemeijer, KYC lead bij ING presenteerde Transactie Monitoring the Netherlands (TMNL).
In deze utility vergelijken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gepseudonimiseerde gegevens van transacties om zo betekenisvolle verbanden te kunnen leggen.

Jeroen Toor van FIU Nederland lichtte de publiek private samenwerking toe van Fintell Alliance NL. Al meer dan tien jaar werken de FIU-Nederland en ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank hierin samen aan een effectievere bestrijding van witwassen.

Johanna Lybeck Lilja van Nordea presenteerde het publiek-privaat samenwerkingsverband van de Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT). Daarin delen de vijf grootste Zweedse banken en de Zweedse politie informatie over verdachte transacties.

Na de presentaties volgde een vragenronde. Nathan Oostindjer, adviseur veiligheidszaken bij de NVB, vroeg de sprekers naar de wensen voor toekomstige anti-witwas regels. De mogelijkheid om multilateraal informatie te delen is een belangrijke wens antwoordden Ertemeijer en Lybeck Lilja. Dit zou namelijk de gezamenlijke slagkracht van de banken enorm versterken. Er is echter nog veel werk nodig voordat Europa op dat punt kan komen. Veel Europese landen hebben nog niet de nodige capaciteiten voor samenwerkingsverbanden zoals deze bestaan in Nederland en Zweden.
Veel Europese lidstaten hebben op nationaal niveau nog niet de mogelijkheid om informatie te delen. Dit is een hindernis, benadrukte Toor. In Denemarken is men wel een vergelijkbaar initiatief als TMNL aan het oprichten, merkte Lybeck Lilja op. Paul Tang concludeerde dat het creëren van een goede balans tussen datadeling en het waarborgen van de privacy van klanten is iets waar het Europees Parlement met veel aandacht naar kijkt.

Met 70 online deelnemers kijken we terug op een geslaagde opkomst. Het is belangrijk dat publiek-private samenwerking om witwassen te bestrijden onder de aandacht wordt gebracht bij de Europese wetgever. Op deze manier hopen wij dat vergelijkbare samenwerkingsverbanden gestimuleerd worden door de nieuwe Europese anti-witwasregels.