Reputatie in tijden van corona: tips van een professional

29 mei 2020
Hoe bouw je als organisatie aan je reputatie? Dat is begrijpen wat stakeholders verwachten - niet alleen klanten en relaties, maar ook criticasters – en daar goed mee omgaan, zeker in tijden van crisis, aldus ‘reputatiegoeroe’ Paul Stamsnijder, oprichter van Reputatiegroep. Tijdens de - online -bijeenkomst ‘Stakeholdermanagement in tijden van corona’, van de Nederlandse Vereniging van Banken op 28/05 deelde Stamsnijder zijn inzichten met communicatieprofessionals van banken en enkele naaste stakeholders.

Stamsnijder opende de bijeenkomst met een kleine terugblik: “De laatste 15 jaar zagen we dat een goede reputatie niet te koop is; je moet hem verdienen. Veel organisaties – ook banken – zijn al langer bezig met een zoektocht naar een nieuw ‘sociaal contract’. Banken bijvoorbeeld naar het ‘nieuwe bankieren’ in de wereld om ons heen. De vraag is hoe je kunt bouwen aan vertrouwen van de samenleving, en hoe je als organisatie regie kunt houden op het bouwen aan reputatie.

Organisatie als puzzelstuk

“Daarvoor moet je begrijpen wat speelt bij al je stakeholders – niet alleen bij klanten en relaties, maar bij alle belanghebbenden, ook je criticasters – en daar op een goede, zorgvuldige manier mee omgaan. Reputatie gaat over: weten wat je plek onder de zon is. En als organisatie werken vanuit realistische verwachtingen. Want achter elk reputatievraagstuk zit niet zozeer een communicatief, als wel een moreel vraagstuk: wat is de maatschappelijke waarde van datgene wat je organisatie doet? De uitdaging voor elke organisatie is, om jezelf niet als middelpunt te beschouwen. Maar je te zien en te positioneren als een puzzelstuk in het oplossen van een gezamenlijke, maatschappelijke purpose. Voor banken kun je bijvoorbeeld zeggen dat een gezonde financiële samenleving om een gezonde bankensector vraagt. Die kan bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk als de energietransitie die we met z’n allen moeten bewerkstelligen.”

Tekst loopt door onder de foto

Walk your talk

“Reputatie is een board room issue geworden, waarin communicatieprofessionals een grote rol spelen. Zij moeten ten eerste zorgen voor positionering van ‘werken aan reputatie’ binnen de organisatie. Ten tweede voor professionalisering van de inrichting van communicatie daarop en tot slot: voor profilering – dus het uitvoeren van communicatie die ten dienste staat van bouwen aan de reputatie.”

Stamsnijder  gaf enkele voorbeelden van grote ondernemingen die in een aantal jaren hun reputatie succesvol ‘gekanteld’ hadden, door de blik naar buiten te richten, aan te sluiten op de realiteit van de samenleving en de communicatie én de organisatie daar op toe te snijden. Want het is ‘walk your talk’ aldus Stamsnijder.

Crisis? Ook dan realiteit als vertrekpunt

“Aansluiten op de realiteit van de samenleving zie je ook in de communicatie van coronamaatregelen door premier Rutte, aldus Stamsnijder: “De premier neemt die realiteit als vertrekpunt. Hij positioneert de coronacrisis als iets dat ons allemaal raakt. En de beperkende maatregelen als een moeilijke reis die we samen moeten maken om corona eronder te krijgen. Dat is het slim verbinden van alle belangen van stakeholders in deze crisis - dat is heel knap.”

Tijdens de online bijeenkomst was er volop ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. De bijeenkomst werd afgesloten met een virtuele toast. Met als uitsmijter Stamsnijders credo voor succesvol stakeholdermanagement: ‘Ontvang zonder te vergeten. Geef zonder te onthouden.’