Raad van Advies adviseert ING Nederland over maatschappelijk perspectief - Voorzitter Frank de Grave: “Brede afwegingen dragen bij aan kwaliteit van besluiten”

05 februari 2021
ING Nederland weegt maatschappelijke aspecten mee in haar beleid en besluitvorming. De onafhankelijke Raad van Advies adviseert daarover. Voormalig minister Frank de Grave is voorzitter van de Raad. “Onze taak en rol is om ING bij de besluitvorming met een grote maatschappelijke impact in Nederland te adviseren over het maatschappelijk perspectief. Hoe ligt dit in de Nederlandse samenleving, hoe ligt het politiek?”

“In onze adviezen nemen wij de beelden mee die leven in de Nederlandse samenleving en politiek, vanuit onze maatschappelijke ervaring”, vertelt De Grave. Zijn overtuiging: “Met bredere afwegingen neemt ING beter gefundeerde besluiten. Een bank staat midden in de samenleving, daarom is het belangrijk dat besluiten met een groot maatschappelijke impact, zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak hebben. Het zakendoen wordt onder andere beïnvloed door de beelden die in de samenleving over ING ontstaan. Die hebben invloed op hoe klanten in Nederland naar ING kijken, en ING-medewerkers worden er soms op aangesproken. Het maatschappelijk perspectief brengen wij als Raad van Advies daarom extra onder de aandacht.” De leden van de Raad van Advies hebben ieder veel ervaring met het maatschappelijke debat.

Interactie

De taak van de Raad van Advies heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld, ook omdat daar behoefte aan was bij ING Nederland zelf, ziet De Grave. “Ik merk dat ons advies steeds meer wordt gezien als meerwaarde. We worden inmiddels actief benaderd voor advies of voor een gedachtewisseling bij lastige issues.” Hij zou het niet anders willen. “Een RvA heeft alleen zin als de instelling ervoor open staat. Mijn ervaring in het maatschappelijke debat is dat dit soort adviesprocessen in interactie tot stand komen. De Raad van Advies wordt daarom al vroeg in het proces betrokken. ING wil maatschappelijke overwegingen nog meer betrekken in haar besluitvormingsprocessen. Ik vind dat ING dat heel goed oppakt.”

Tekst loopt door onder beeld

Voorzitter Raad van Advies Frank de Grave (foto: Lambert de Jong)

Breed getoetst

Een voorbeeld van de rol van de RvA bij ING is het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. In een recente aandeelhoudersvergadering is een aangepast beloningsbeleid zonder enige commotie aangenomen. In het traject daarnaar toe is de Raad van Advies betrokken geweest. “Als onderdeel van een veel breder proces”, benadrukt de Grave. “Het beleid is goed doordacht en breed getoetst, daar is ING actief met allerlei stakeholders over in gesprek geweest.” Hij geeft meer voorbeelden. “Andere vraagstukken met een maatschappelijk aspect zijn bijvoorbeeld het invoeren van negatieve rente, herinrichting van het kantorennetwerk en de spanning tussen persoonlijke financiële dienstverlening en privacy. Onderwerpen waar de Raad van Advies is gevraagd om haar visie te geven.”


Redacteur: Marielle de Groot