Podcast NVB Kennisbank: De bank als poortwachter

17 november 2021
De internationale organisatie die door de G7 in het leven is geroepen om witwassen aan te pakken, de Financial Action Task Force, controleert dit jaar of Nederland stappen heeft gezet om witwassen effectiever tegen te gaan. Met de hoge boetes voor een aantal banken die hun anti-witwasbeleid niet op orde hadden nog vers in het geheugen is dit ook voor de financiële sector een belangrijk moment om te kijken waar we in Nederland staan in de strijd tegen witwassen en ondermijning. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hebben de miljoenen investeringen van banken om witwassen nog beter te detecteren en te voorkomen het gewenste effect? Wat mogen we redelijkerwijs van de bank verwachten en welke stappen moet de overheid zetten om criminelen effectiever de voet dwars te zetten?

De internationale organisatie die door de G7 in het leven is geroepen om witwassen aan te pakken, de Financial Action Task Force,  controleert dit jaar of Nederland stappen heeft gezet om witwassen effectiever tegen te gaan. Met de hoge boetes voor een aantal banken die hun anti-witwasbeleid niet op orde hadden nog vers in het geheugen is dit ook voor de financiële sector een belangrijk moment om te kijken waar we in Nederland staan in de strijd tegen witwassen en ondermijning. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hebben de miljoenen investeringen van banken om witwassen nog beter te detecteren en te voorkomen het gewenste effect? Wat mogen we redelijkerwijs van de bank verwachten en welke stappen moet de overheid zetten om criminelen effectiever de voet dwars te zetten?

In deze aflevering van de NVB-podcast Kennisbank zoekt woordvoerder Jelle Wijkstra naar antwoorden op deze vragen met de Wwft experts van de NVB: Nathan Oostindjer en Yvonne Willemsen.

Yvonne WillemsenYvonne Willemsen

Willemsen, die al 27 jaar betrokken is bij de strijd tegen witwassen, constateert dat de regelgeving de laatste jaren enorm is uitgedijd. ‘Toen we in 1994 begonnen concentreerde de strijd zich echt op de zware drugscriminaliteit.  Later is de focus veel breder geworden en nu gaat het eigenlijk om alle criminaliteitsvormen.’  Ook op het gebied van corruptie is de scope van de regelgeving veel breder geworden. Aanvankelijk gold dat je als bank goed moest opletten dat je niet betrokken raakte bij de geldstromen van en naar een dictatoriaal regime. Maar tegenwoordig, vertelt Willemsen, moet de bank zelfs ieder Nederlands Kamerlid extra controleren vanwege het vermeende hoge risico op witwassen. ‘Dat roept veel weerstand op en we zouden dus als samenleving de vraag moeten stellen of dit de meest effectieve manier is om het probleem aan te pakken.’

Nathan Oostindjer

Ook Oostindjer vraagt zich af of het huidige systeem de meest effectieve manier is om witwassen tegen te gaan, zeker gezien de grote aantallen medewerkers van banken die zich nu bezighouden met dit probleem: ‘Ik denk dat het goed is om het systeem nog eens kritisch tegen het licht te houden want we zien als ongewenst neveneffect dat er groepen ten onrechte minder toegang hebben tot het financiële stelsel. Daar is wel bestuurlijke lef voor nodig.’

Luister naar Kennisbank Aflevering 2: De bank als poortwachter, via: