“Organisaties hebben mensen met ’n arbeidsbeperking gewoon nodig”

09 augustus 2019
“Ik heb een arbeidsbeperking die ik wél heb overleefd en anderen niet. Dat motiveerde mij om me in te zetten voor deze groep mensen. Omdat velen nog niet méédoen. Terwijl zij organisaties veel te bieden hebben en organisaties hen ook gewoon nódig hebben”, aldus Sven Romkes, People Development Consultant bij ABN AMRO. Romkes adviseert niet alleen de eigen bank over de in- door- en uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook klanten.

Het begrip ‘arbeidsbeperkt’ is breed, aldus Romkes: “Het kan gaan om een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking. Maar ook om een (ernstige) chronische aandoening of een stoornis in het autistisch spectrum. ABN AMRO heeft een target: we willen 225 mensen met een arbeidsbeperking van buiten naar binnen halen – en ook houden. Een evenredige bijdrage aan het sociaal akkoord zou voor ons 213,8 mensen betekenen. Maar we zijn ambitieus. Daarom maakten we ervan: 225 mensen in 2025. Want over die lange termijn gaat het.”

Sven Romkes

Meer tevredenheid

De inzet van mensen met een arbeidsbeperking is goed voor je organisatie, valt Romkes samen: “Het verbetert aantoonbaar niet alleen de medewerkerstevredenheid. Maar ook de klanttevredenheid. Bijvoorbeeld: in een team waarin iemand met een arbeidsbeperking werkt, is de medewerkerstevredenheid vaak hoger. En ‘n hogere medewerkerstevredenheid levert niet alleen meer plezier op, maar ook meer geld. Ook is het ziekteverzuim lager op een afdeling waar iemand met een arbeidsbeperking werkt. Niet omdat arbeidsbeperkten minder vaak ziek zijn. Maar omdat collega’s hun eigen beperkingen beter weten te relativeren. Klanten ervaren het contact met onze arbeidsbeperkte servicemedewerkers die hen verwelkomen in een aantal van onze kantoren, als warm en waardevol. Dat is een prachtig gegeven voor je bank als ‘merk’.”

Gewoon nodig

Ook op andere plekken binnen een organisatie als een bank zijn mensen met arbeidsbeperkingen meer dan goed inzetbaar. Romkes: “Op sommige afdelingen – bijvoorbeeld waar eindberekeningen van eindberekeningen worden gemaakt – zie je dat mensen met een beperking als autisme gewoon hard nodig zijn. Die halen in een scherm vol cijfers precies de foute komma eruit. Anderen kunnen dat niet of hebben dat geduld niet. Soms zorgen mensen met een arbeidsbeperking voor de verrassing die nodig is in een vakgebied. We hebben bijvoorbeeld een communicatie-adviseur met een autistische stoornis. Nog nooit zo’n goede gehad! Ook op onze nabestaanden- en seniorenservice zie je dat mensen met een arbeidsbeperking veel kunnen betekenen voor klanten die extra zorg en aandacht behoeven. Bijvoorbeeld omdat ze zelf moeilijk meekomen in deze steeds sneller draaiende wereld. Maar in het algemeen: een organisatie – zeker een bank - moet weten hoe de maatschappij eruit ziet. En daar horen mensen met een arbeidsbeperking gewoon bij.”

Diversiteit en inclusie

Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen vergt extra skills van een organisatie, aldus Romkes: “Vaak is het hun eerste baan, of na lange tijd van werkloosheid. Mensen hebben zich nooit goed gepositioneerd op de arbeidsmarkt en daar help ik hen bij. Ook de begeleiding naar hun team toe is natuurlijk belangrijk, net als advies over de balans werk/privé en loopbaanplanning. Waar wil je in groeien? Dat hoeft niet verticaal, maar kan ook horizontaal. Bij ABN AMRO is de advisering rond het thema diversiteit en inclusie georganiseerd in een desk met een all round team, met arbeidsbeperkte en niet-arbeidsbeperkte medewerkers. Onze desk adviseert ook klanten die willen inzetten op diversiteit en inclusie in de eigen organisatie. Dit in het kader van de (verplichtingen voor werkgevers vanuit de) Participatiewet. Straks, wellicht vanaf 2023, worden werkgevers daarop afgerekend. Men kijkt dan niet zozeer naar het aantal arbeidsbeperkten in dienst. Maar wel naar: heb je je best gedaan? En daar kunnen en willen wij onze klanten bij helpen.”