Open en eerlijk: Vertrouwensmonitor Banken 2017

26 september 2017
‘Open en eerlijk’. Dat zijn de belangrijkste factoren voor het bepalen van vertrouwen, zo bleek uit de Vertrouwensmonitor Banken 2016. Open en eerlijk is het thema van de bijeenkomst op 9 november waarop de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de Vertrouwensmonitor Banken 2017 presenteert.

Hoeveel vertrouwen hebben consumenten in de bankensector? En hoeveel in hun eigen bank? Dat laat de Nederlandse Vereniging van Banken – in opdracht van haar leden - jaarlijks onderzoeken. Het resultaat is de Vertrouwensmonitor Banken, die in 2017 voor de derde keer wordt gepubliceerd. In de Vertrouwensmonitor Banken staan ook de individuele scores van banken – uit het Klantbelang Dashboard van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Monitor 2016

Uit de Vertrouwensmonitor Banken 2016 bleek dat het klantvertrouwen stabiel was ten opzichte van 2015. Banken scoorden een 2,8 op een schaal van 5 voor het vertrouwen in banken in het algemeen. Ook bleek dat het klantvertrouwen in de eigen bank hoger lag dan dat in de banken in het algemeen. De AFM zag een stijging van de waardering in de mate waarin banken het klantbelang centraal stellen. Open en eerlijk zijn de belangrijkste factoren voor het bepalen van vertrouwen, zo bleek ook uit de Vertrouwensmonitor 2016.

9 november: Vertrouwensmonitor 2017

Op 9 november worden de scores van de Vertrouwensmonitor 2017 gepresenteerd, en daarnaast ook de resultaten van een verdiepend onderzoek naar open en eerlijk. Dat gebeurt tijdens een speciale themabijeenkomst, waarbij we ons verheugen op een open dialoog!